SON YAZILAR

1 Kasım 2017 Çarşamba

e-Beyanname Duyuru (1 ve 2 No.lu KDV Beyannamelerinde Yapılan Değişikliğe İlişkin Duyuru)

Alo Sgk | 13:57 | | | | | |
1 ve 2 No.lu KDV Beyannamelerinde Yapılan Değişikliğe İlişkin Duyuru27/09/2017 tarih ve 30193 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 14 Seri No'lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile 01/10/2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, KDV Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.2.1.1.) bölümünün birinci paragrafında yer alan "(2/10)" ibaresi "(3/10)" olarak değiştirilmiştir. Söz konusu değişiklik nedeniyle Beyanname Düzenleme Programının güncellenmesi gerekmektedir. 


BEYANNAME DÜZENLEME PROGRAMI (BDP)
Beyannamelerinizi elektronik ortamda hazırlamanızı sağlayan bu programın güncel versiyonlarını buradan indirip kurabilirsiniz.
BDP
(Güncellenme Tarihi: (1.11.2017)
BDP(tar.gz)
(Güncellenme Tarihi: (1.11.2017)