SON YAZILAR

29 Kasım 2017 Çarşamba

Elektronik ortamda defter beyan sistemi getiriliyor

Alo Sgk | 16:28 | | | |Elektronik ortamda defter beyan sistemi getiriliyor

Osman ARIOĞLU
İto Haber


Gelir İdaresi Başkanlığı, internet sitesinde yayınlanan Vergi Usul Kanunu Tebliğ taslağı ile işletme hesabı esasında defter tutanlar ile basit usule tabi olanlar ve serbest meslek erbabı için defter beyan sistemi uygulaması getirilmesi öngörülüyor. Taslağa göre basit usule tabi olanlar ve serbest meslek erbabı için uygulama önümüzdeki yılda geçerli olmak üzere yürürlüğe girecek. İşletme hesabı esasına göre defter tutan ikinci sınıf tüccarlar için ise uygulamamı başlangıç tarihi 2019 başından itibaren başlayacak.

İdareye, Tebliğ Taslağı’na ilişkin görüş ve önerilerin 1 Aralık 2017’ye kadar internet sitesi aracılığı ile smutlu@gelirler.gov.tr adresine mail ortamında iletilebileceği belirtiliyor.

SİSTEM NASIL İŞLEYECEK?

Taslağa göre sistem:

  • Basit usule tabi olanlar bakımından bağlı bulundukları odaları aracılığı ile 
  • Serbest meslek erbabı ve ikinci sınıf tüccarlar için aracılık yetkisi bulunan meslek mensupları aracılığı ile işletilecek. 
  • Öteden berki aracılık sözleşmesi yaptırmaksızın beyanname gönderme yetkisi bulunanlar bakımından ise sistem, kendileri tarafından işletilebilecek.
SİSTEM NASIL ÇALIŞACAK?

Taslağa göre bu sisteme göre defter tutmak ve beyanname göndermek mecburiyetinde olanlar, mecburiyetin başlayacağı tarihten önce sisteme başvuruda bulunmak zorunda olacaklar. Buna göre, kendileri için mecburiyetin başlangıcı 2018 olan serbest meslek erbabı ve basit usule tabi olanlarca içerisinde bulunduğumuz yılın son gününe kadar başvuru yapılması gerekecek.

Başvuru ve şifre alma işlemi bağlı bulunulan vergi dairesine bizzat veya noter vekaleti aracılığıyla yapılabilecek. Basit usule tabi olanlar bakımından ilgili Meslek Odası tarafından başvuru yapılabilecek. Ayrıca mükellefler için daha önce aracılık sözleşmesi bulunan meslek mensupları aracılığı ile de başvuru yapılabilecek. Öte yandan avukatlar gibi aracılık sözleşmesi...