SON YAZILAR

11 Kasım 2017 Cumartesi

Geçici İhracat Kapsamında Fatura Düzenleyen Mükelleflerin Dikkatine!

Alo Sgk | 10:09 | | | | |


Geçici İhracat Kapsamında Fatura Düzenleyen Mükelleflerin Dikkatine!


İhracat işlemlerinde Geçici İhracat Kapsamında Fatura düzenleyen mükelleflerimizin dikkatine!
Geçici ihracat kapsamında düzenlenen faturalar, bedelsiz ihracat faturası niteliği taşıdığından ihracat e-Fatura düzenleme zorunluluğu dışında bırakılmış ve ihracatın aksamaması için bu tip faturaların matbu ( kağıt/e-arşiv ) fatura olarak düzenlenmesine Başkanlığımızca olanak tanınmıştı. Ancak bedelsiz ihracat faturalarının da Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca yapılan güncelleme ile e-fatura olarak düzenlenip gönderilmesine olanak tanındığından geçici ihracat kapsamında fatura düzenleyecek mükelleflerin bu faturalarını ihracat e-Faturası olarak düzenlemesi gerekmektedir. 


Duyurulur.