SON YAZILAR

22 Kasım 2017 Çarşamba

Geleceğe uzanan zorlu yollar

Alo Sgk | 09:06 | | |


Geleceğe uzanan zorlu yollar

Cem KILIÇ
Milliyet Gazetesi

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından her yıl düzenli olarak yayımlanan önemli raporlardan biri de Gençler için İşgücü Piyasası Eğilimleri Raporu. Özellikle gençler açısından istihdam olanaklarının daha da sınırlı bir hale geldiği 2008 küresel ekonomik krizinin ardından yayınlanan her rapor, işgücü piyasasının gençler için sunduğu fırsatlardaki eğilimler açısından büyük önem taşıyor. 2017 yılı raporu Pazartesi akşamı yayımlandı. Bugünkü yazımda, rapordan öne çıkan başlıkları sizlerle paylaşacağım. 

Kaliteli istihdam
ILO raporuna göre, 2009 yılı itibarıyla etkileri ciddi oranda hissedilen ekonomik krizin ardından genç işsizliğinde önemli bir düşüş kaydedilmiş olsa da, kronik bir sorun haline gelen işsizlik ve kaliteli istihdam olanaklarının yetersizliği, gençlerin düzgün işlere (decent work) yerleşmesini engellemeye devam ediyor.
ILO tahminlerine göre, 2017 yılı itibarıyla gençler küresel düzeydeki işsiz nüfusun yüzde 35’ini oluşturuyor. Raporda, 2016 yılında bir önceki yıla göre yüzde 13 seviyesinde sabit kalan küresel genç işsizliği oranının 2017 yılı için 13.1’e yükseleceği ifade ediliyor.
Bu da dünya üzerinde 70.9 milyon gencin iş aradığı halde bulamadığı anlamına geliyor. 2017 yılı tahmini genç işsiz sayısı, küresel genç işsizliğinin 76.7 milyonla zirve yaptığı 2009 yılı ile karşılaştırıldığında önemli bir gelişme. Diğer taraftan, 2018 yılında genç işsizliğinde 200 bin kişilik bir artış yaşanarak küresel genç işsiz sayısının 71.1 milyona ulaşması bekleniyor.  Raporda yer alan genel değerlendirmeler ışığında, ekonomik büyümenin işgücü piyasasından ve dolayısıyla istihdam artışından kopuk olduğunu söylemek mümkün. Dahası, yaşanan ekonomik istikrarsızlık, işgücü piyasasını gençlerin istihdamından elde edilebilecek kazanımları tersine çevirmekle tehdit ediyor. Öte yandan...