SON YAZILAR

24 Kasım 2017 Cuma

İşyeri hekiminin yazdığı reçeteler nasıl karşılanacak

Alo Sgk | 09:19 | | |


İşyeri hekiminin yazdığı reçeteler nasıl karşılanacak

Resul KURT
Dünya Gazetesi

İnsan onuruna yaraşır bir çalışma hayatının ilk adımı sağlıklı bir işyeri ile mümkündür. İşçilerin maruz kaldıkları sağlık risklerinin belirlenmesi, mevcut sağlık durumunun korunması, gelecekteki risklerin belirlenmesinde en önemli görev işyeri hekimlerine düşmektedir. 

İşyeri hekimleri çalışanların sağlık gözetimi ve çalışma ortamının gözetimi ile ilgili işverene rehberlik yapmak zorundadırlar. İşyerinde meydana gelen iş kazası ve meslek hastalıklarının nedenlerinin araştırılması ve tekrarlanmaması için alınacak önlemler konusunda işverene önerilerde bulunmalıdırlar.

İşyeri hekimler verdiği sağlık hizmeti için Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) ücret talep edemiyor. Ancak işyeri hekimleri reçete yazabilmekte ve bu reçeteler belirli koşullarda SGK tarafından karşılanmaktadır. İşyeri hekimleri veya birden fazla işyerine hizmet veren ortak sağlık birimlerince sadece yetkili oldukları işyerlerinde 4(a) ve 4(b) sigortalılarına sigortalılara usulüne uygun reçete yazmışlarsa, bu reçetede yazan ilaç bedelleri SGK tarafından karşılanmaktadır. Eğer bu işyeri kamu kurumu niteliğindeyse, 4(c) kapsamındaki sigortalılar için de reçete edilen ilaçlar karşılanmaktadır.
***

e-Reçete zorunlu
SGK artık e-Reçete uygulamasını kullanıyor. İlaç bedellerinin karşılanması ve doktorların e-Reçete yazabilmeleri için elektronik imza almaları gerekiyor. Diğer yandan işyeri hekimliklerinde e-Reçete düzenlenebilmesi için MEDULA sistemine bağlı teknik alt yapının sağlanması zorunludur. İmzalı e-reçete uygulamasına 31.12.2017 tarihinde geçilmesi zorunlu olacağından işverenlerin ve işyeri hekimlerinin gerekli işlemleri bu tarihe kadar tamamlamaları gerekiyor.
***

Bilgi bankasına kayıt
Öncelikle işyerlerinde çalışan 4/a statüsündeki kişiler için düzenlenecek reçetelerin karşılanabilmesi için, işyeri hekiminin Sağlık Bakanlığı...