SON YAZILAR

9 Kasım 2017 Perşembe

İthalat bedellerinde ID dönemi

Alo Sgk | 08:56 | | |


İthalat bedellerinde ID dönemi

İlhan BULUT 
BULUT Gümrük AŞ Yönetim Kur. Baş.
Dünya Gazetesi
4 Kasım 2017’de, 2017/20 sayılı Transfer Bildirim Formlarının Elektronik Ortama Aktarılması-KKDF konulu Genelge yayımlandı. Genelge, ithalat işlemlerinde birçok ürün gurubunda kaynak kullanım destekleme fonu (KKDF) gerektiren mal mukabili, kabul kredili vesaik mukabili ve vadeli akreditif gibi ödeme şekillerini daha sistematize edip kayıp ve kaçağın önüne geçilebilmesi açısından önem arz etmektedir.

Son dönemlerde gümrük işlemlerinde “tek pencere sistemi” adı altında birçok kurum birbirleriyle entegre olurken izin ve benzeri durumlar sistem üzerinden takip edilerek sonlandırılmaktadır. Bu işlem hem bürokrasi yoğunluğunu ortadan kaldırırmış hem de kağıt ve kaynak israfının önüne geçmiştir. Buraya kadar anlatılanları bu sistemlerin oturması esnasında yaşanılan tecrübeleri! bir kenara bırakarak değerlendiriyoruz ve düzenlemelerin isabetli olduğu görüyoruz.
Gelelim genelgenin ne getirip ne götüreceğine, tek pencere sisteminde yaşanılan tecrübelerin burada hangi boyutta yaşanabileceği öngörümüze; Yeni durumda öncelikle bankalar peşin bir ithalat transferi yapılmasına müteakip temin edilen bilgiler doğrultusunda ve yapılan işlemin niteliğine uygun olarak web servisler üzerinden transfere ilişkin bilgileri bakanlık sistemine aktaracaklardır. Bakanlık sistemi de her bir Transfer Bildirim Formu için 23 haneli ayrı bir referans numarası (ID) üretecektir.
Söz konusu Belge ID, banka tarafından ithalatçıya verilecek ithalatçı da verilen bu ID ile kağıt çıktısı olmadan ithalat beyannamesine giriş yapacaktır. Dolayısıyla banka transferleri ile ithalat beyannamesi üzerinde bütünlük sistemsel olarak da sağlanmış olacaktır. Aslında...