SON YAZILAR

3 Kasım 2017 Cuma

Meslek Lisesi Müdürleri Stajyer Ücretinde Agi Dahil Dayatması Hukuksuz Uygulamadır

Alo Sgk | 08:52 | | | | | | |


Meslek Lisesi Müdürleri Stajyer Ücretinde Agi Dahil Dayatması Hukuksuz Uygulamadır

Vedat İLKİ

vedat.uzman@gmail.com

Stajyer öğrencilerle ilgili teşvik konusunda okulların inatçı tutumu işverenleri bezdirdi.

Öncelikle öğrencilerin banka hesabına yatırılması konusunda özellikle 18 yaş küçük çocuklara bankalarca hesap açılmasında yaşanılan bürokratik eziyet karşısında bir çok öğrenci işletmelerden staj maaşlarını alamadı.


Bir çok işletme de öğrencilerin hesap numarasını bankalardan gecikmeli açtırmasıyla birlikte bu ay Eylül,Ekim staj dönemi ücretlerini ödemeye devam ediyor.

Bu ödemelere karşılık teşvik tutarları da 3 yada 4 ay için işverenlere ödeniyor.

İlçe MEB bağlı meslek lisesi müdürlükleri yayınlanan yazılardan bi haber oldukları için işverenlerden ısrarla agi dahil asgari ücret hesaplamasını dikkate alınmasını istiyor.

Oysa konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı 27/03/2017 Tarihli Davut Olgun imzalı Sayı:43942091-45.01 –E.4064684 Konu:Asgari Geçim indirimi yazısında ;

‘’Öğrencilere staj staj ücret ödemesinde asgari ücretin netinin hesaplanmasına asgari geçim indiriminin dahil edilip edilmeyeceği konusundaki Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ilgi yazısı gerekli iş ve işlemler yapılmak üzere ekte gönderilmiş demesine rağmen;

Yazının Ekinde yer alan ÇSGB ÇALIŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 15/03/2017 tarihli yazısıyla Staj yapan öğrencilerin vergi mükellefi olmadığından Asgari Ücret netinde AGİ hesabının dikkate alınmayacağı netlik  kazanmış olmasına istinaden MEB ısrarcı tutum işverenlerin artık canını sıkmıştır.

MEB bağlı okulların bu konuda Davut Olgun imzalı 27/03/2017 tarihli yazıyı edinmeleri ekindeki ÇSGB yazısını dikkate alarak hareket etmeleri gerekmektedir.

Bu uygulama aşağı yukarı 5 yıla yakın kanunla hayata geçeceği meslek lisesi müdürlükleri  gereksiz yere staj yapan öğrencilere ümit vermemeleri ,işverenlere de dayatma yapmamaları gerekmektedir.

Stajyerlerin gelir vergisi mükellefi olmamaları nedeniyle stajyerler ücretleri, “Asgari Geçim İndirimi Hariç Net Ücret X %30” olarak (2017 Yılı:Asgari ücret neti%30=381,23 TL) uygulanacak olup destek tutarları belirlenecektir.

Bakanlar Kurulu 5 Eğitim –Öğretim yılına kadar uzatmaya yetkisi var.

Ø  Aday çırak ve çıraklar ,

Ø  18 inci madde hükümleri uyarınca işletmelerde mesleki eğitim gören, staj veya tamamlayıcı eğitime devam eden öğrencilere(Ön Lisans, Lisans Öğrencileri de dahil)

‘’ mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumu öğrencilerine beceri eğitimi, mesleki ve teknik ortaöğretim okul ve kurumu öğrencilerine staj ve tamamlayıcı eğitim yaptırır.’’

Ø  25 inci maddenin birinci fıkrası kapsamında yapılacak ödemeler asgari ücretin net tutarının yüzde otuzundan az olamaz. (AGİ HARİÇ)

Ø  Ödenebilecek en az ücretin; yirmiden az personel çalıştıran işletmeler için üçte ikisi, yirmi ve üzerinde personel çalıştıran işletmeler için üçte biri, 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 53 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (B) bendinin (h) alt bendi için ayrılan tutardan Devlet katkısı olarak ödenir.

TEŞVİKTE SINIR EN AZ TUTAR GÖRE 20’DEN AZ PERSONEL VARSA 2/3 DEVLET ÖDÜYOR……20’DEN FAZLA İSE 1/3 ÖDENİYOR…

ÖDEYEN KİM HAZİNE
KAYNAK 4447 İŞSİZLİK DEVLET KATKISI PAYINDAN..

20’den az personel varsa 381,23/3x2=254,15 TL.

20’den fazla personeli olması halinde 381,23/3x1=127,07 TL.

İşverenlere katkı sunulur.

Büyük işletmelere teşvik küçük,küçük işletmelere yüksek tutulmuştur.

Ücretsiz izin olması halinde ;

381,23/30 bölünüyor bulunan rakam=12,71 günlüğü

Örneğin:3 gün devamsız ise=38,13 TL.düşülerek ücreti ödenecektir.

Şayet 20 kişiden az çalışan varsa gelmediği gün 254,15/30x3=228,74 TL.

20 kişiden fazla çalışan olması halinde gelmediği gün 127,07/30x3=114,36 TL.