SON YAZILAR

4 Kasım 2017 Cumartesi

ÖKC Başvuru Ekranı

Alo Sgk | 10:02 | | | | | |


ÖKC Başvuru Ekranı "" 483 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği 3. Maddesi Kapmasına “Mevcut Eski Nesil ÖKC’leri Mali Hafızları Doluncaya Kadar Kullanma İmkanı Getirilen" Mükelleflere İlişkin Elektronik Başvuru Ekranı ""

Başvuru Ekranı için tıklayınız..

Açıklama

Organize perakende sektöründe faaliyet gösteren ve belli büyüklüğe sahip mükelleflerin eski nesil ÖKC'lerin mali hafızaları doluncaya kadar kullanmaya devam edilebilmesi için 483 No.lu VUK GT uyarınca elektronik ortamda bu formu doldurup başvuru yapmaları gerekmektedir.


Uyarı

1.1.2017 tarihinden sonra yeni işe başlayan mükelleflerin, 483 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 3'üncü maddesi kapsamına girmemesi sebebiyle başvuruları kabul edilmeyeceğinden, bahse konu mükelleflerin ellerinde eski nesil ÖKC' lerin bulunması halinde söz konusu ÖKC'leri 426 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Güncel) ile belirlenen kademeli geçiş tarihleri itibariyle Yeni Nesil ÖKC'lerle değiştirerek kullanmaya başlamaları gerekmektedir.

Uyarı

483 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 3'üncü maddesi kapsamına giren mükelleflerin sahip oldukları eski nesil ÖKC'lerini ilk alış faturası tarihinden itibaren 10 yıl boyunca kullanabilme imkanından yararlanabilmesi için, bu elektronik başvuru öncesinde e-Fatura ve e-Arşiv Fatura uygulamalarına kayıtlı olmaları gerekmektedir. Gerekli Başvuru ve kayıt işlemleriniz tamamlandıktan sonra, bu başvuru ekranından başvurmanız gerekmektedir.