SON YAZILAR

16 Kasım 2017 Perşembe

ÖKC Kullanım Muafiyeti

Alo Sgk | 10:31 | | | | | |ÖKC Kullanım Muafiyeti


483 Sıra No.lu VUK Genel Tebliğinin 3. ve 6. maddeleri ile getirilen “Mevcut Eski Nesil ÖKC’lerin 10 Yıllık Süreyi Aşmayacak Şekilde Mali Hafızaları Doluncaya Kadar Kullanma” ve “ÖKC Kullanım Muafiyeti” imkanlardan yararlanmak isteyen mükelleflere ilişkin açıklama için tıklayınız..