SON YAZILAR

3 Kasım 2017 Cuma

Savunma Sanayii Yatırımlarına Verilen Teşvikler Nelerdir?

Alo Sgk | 09:30 | | | |Savunma Sanayii Yatırımlarına Verilen Teşvikler Nelerdir?

Zekeriya Aslan
Yeminli Mali Müşavir
zekeriyaaslan@finansalymm.comA. YENİ SAVUNMA SANAYİİ YATIRIMLARINA VERİLEN TEŞVİKLER NELERDİR?
1. Yeni Savunma Sanayii Yatırımlarına Verilen Vergi, Sigorta ve Faiz Teşvikleri Nelerdir?
İlgi Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca 1, 2, 3, 4, ve 5. teşvik bölgelerinde yeni yapılacak Savunma Sanayi Müsteşarlığından alınacak proje onayına istinaden gerçekleştirilecek asgari 20.000.000.-TL tutarındaki savunma, havacılık ve uzay alanındaki yatırımlar 5. Bölge teşviklerinden yararlanır. 31.12.2017 tarihine kadar başlanılacak olan savunma sanayii yatırımlarına verilen teşvikler şunlardır:

Verilen Teşvik
Normal Oran
Vazgeçilen Oran
Tahsil Edilecek Oran
Max Oran/Tutar
Kurumlar Vergisi İndirimi
% 20
% 20
0
Sabit Yatırım x %55
Yatırım İndirimi (Yatırım Dönemi)
%100Yatırım İndirimi (İşletme Dönemi)
Geri KalanSigorta Primi (7 Yıl)
% 33,5
% 33,5
0
Sabit Yatırım x %55
KDV İstisnası
% 18
% 18
0

Gümrük Vergisi Muafiyeti
Değişken
%100
0

Kredi Faiz Desteği (TL)
%15
% 7
%8
Sabit Yatırım x %70
Maks. 900.000.-TL
Kredi Faiz Desteği (Dolar)
% 3
% 2
% 1
Sabit Yatırım x %70
Maks. 900.000.-TL
Yatırım Yeri Tahsisi
Var2. Yeni Savunma Sanayii Yatırımları En Az Ne Kadar Olmalıdır?
Teşvik Bölgeleri
Asgari Yatırım
Tutarı (TL)
1.Bölge(İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa…)
20.000.000
2.Bölge(Adana, Konya, Kayseri…)
20.000.000
3.Bölge(Gaziantep, Mersin, Manisa…)
20.000.000
4.Bölge(Hatay, Elazığ,  Malatya...)
20.000.000
5.Bölge(K.Maraş, Adıyaman, Kilis…)
20.000.000
B. SAVUNMA SANAYİİ İLE İLGİLİ TEKNOLOJİK YATIRIMLARA VERİLEN AR-GE DESTEKLERİ NELERDİR?
1. TUBİTAK Tarafından Verilen Hibeler Nelerdir?
Tübitak tarafından firmaların desteklenen proje giderlerine harcama sonrası büyük ölçekli kuruluşlar için %60, KOBİ’ler için %75 oranında geri ödemesiz (hibe) destek verilmektedir. Harcama sonrası verilen hibeler şunlardır:
Desteklenen Giderler
Büyük Ölçekli
Destek Oranı
KOBİ
Destek Oranı
Destek Süresi
Destek Limiti
Personel Giderleri
% 60
% 75
Sınırsız
Sınırsız
Seyahat (Yalnızca Ulaşım) Giderleri
Alet, Teçhizat, Yazılım ve Yayın Alım Giderleri
AR-GE Hizmet Giderleri
Yurt içi ve Yurt Dışı Danışmanlık Giderleri
Malzeme ve Sarf Giderleri
Büyük Ölçekli İşletmeler: 250 kişiden fazla çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı yada aktif toplamı 40.000.000.-TL’ yi aşan işletmelerdir.
KOBİ: 250 kişiden az çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı yada aktif toplamı 40.000.000.-TL’ yi aşmayan işletmelerdir.
2. AB Çerçeve Programları Tarafından Verilen Destekler Nelerdir?
AB 7. Çerçeve Programının devamı olan ve 2014-2020 yılları arasında yürütülmesi planlanan Avrupa Birliği’nin yeni araştırma ve inovasyon çerçeve programı Horizon 2020 kapsamında destek sunulmaktadır. Horizon 2020 programı, araştırmayı güçlendirmeyi, yeniliği teşvik etmeyi ve bilim insanları ile KOBİ’leri ve büyük ölçekli sanayi şirketlerinin AB destekli projeler için fon almasını kolaylaştırmayı hedeflemekte olup bu program için 71 Milyar € kaynak ayrılmıştır.
Horizon 2020 programı kapsamında firma, kurum ve kuruluşlara Avrupa Komisyonu’ndan fon kaynağı sağlanmaktadır.
3.Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Yapılan Savunma Sanayi Yatırımları için Verilen Teşvikler Nelerdir?
İlgi kanun uyarınca Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Savunma Sanayii yatırımları için 31.12.2023 yılına kadar yapacakları faaliyetlerden doğan verilen teşvikler şunlardır:
Verilen Teşvik
Normal Oran
Vazgeçilen Oran
Tahsil Edilecek Oran
Destek Süresi
Kurumlar Vergisi
% 20
% 20
0
31/12/2023
Gelir Vergisi
% 15
% 15
0
31/12/2023
Gelir Vergisi Stopajı
% 15
% 15
0
31/12/2023
Sigorta Primi
% 33,5
%19,5
% 14
31/12/2023
4. Araştırma ve Geliştirme Projeleri için Verilen Destekler Nelerdir?
İlgi Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca elektronik haberleşme, havacılık ve uzay teknolojileri ile ilgili alanlarda yerli tasarım ve üretime yönelik araştırma, geliştirme ve eğitim faaliyetlerine ilişkin proje başvurularına en fazla otuz altı ay boyunca proje harcamalarının %75’i oranında destek verilir.
5. KOSGEB Tarafından Verilen Destekler Nelerdir?
Öncelikli teknoloji alanlarında yer alan Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan yeni ürün/ürünler için geri ödemeli ve/veya geri ödemesiz KOSGEB tarafından verilen destekler şunlardır.
Desteklenen Giderler
Mikro İşletmeler
Küçük ve Orta İşletmeler
Destek Süresi
Destek Limiti
Geri Ödemeli ve/veya Geri Ödemesiz
%70
% 60
36 ay
5.000.000
KOBİ: 250 kişiden az çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı yada aktif toplamı 40.000.000.-TL’ yi aşmayan işletmelerdir.
Mikro İşletmeler: 10 kişiden az çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı yada aktif toplamı 1.000.000.-TL’ yi aşmayan işletmelerdir.
Resmi Gazete Tarihi
ve Numarası
Yasal Dayanak
19.06.2012 - 28328
2012/3305 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
15.06.2010 - 27612
KOSGEB Destek Programları Yönetmeliği
02.02.2013 - 28547
TUBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programlarına İlişkin Yönetmelik
06.07.2001 - 24454
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu