SON YAZILAR

6 Kasım 2017 Pazartesi

VEDOP Bilgi İşlem Sistemi Gelir İdaresi açısından bir istihbarat arşivi olabilir mi?

Alo Sgk | 15:12 | | | | | |


VEDOP Bilgi İşlem Sistemi Gelir İdaresi açısından bir istihbarat arşivi olabilir mi?

Av. Nazlı Gaye Alpaslan 
Hürses

Gelir İdaresi Başkanlığı  vergi dairesi otomasyon projesinin  bir adım daha ilerisi aşaması olan VEDOP bilgi işlem uygulamasına geçmiştir. Aynı çerçevede, EVDO projesi ile de bütün mükellefler elektronik ortamda denetlenebilmektedir. VEDOP bilgi işlem arşivi  uygulaması ile gelir idaresi daha geniş kapsamlı bir  bilgi  kaynağına  ulaşmıştır.  Bu sayede gelir idaresi bütün bankaların  kredi kartları merkezine, banka hesaplarına, tapu kayıtlarına, gümrük giriş çıkışlarına, vatandaşlık numarası itibariyle adrese dayalı kayıt sistemlerine ve birçok  bilgi kaynağına  girebilmektedir.


Vergi incelemeleri açısından ise, VEDOP sisteminde sahte fatura kullananlar, sahte fatura düzenleyenler, form Ba-Bs analizleri,  yoklama işlemleri, mükelleflerle ilgili  işe başlamalar, borç kayıtları, banka hesapları, mükellefler nezdinde düzenlenen her türlü vergi inceleme ve teknik raporlar, koda girme ve koddan çıkma gibi sahte fatura kullanma ihtimali olanlar, yanıltıcı belge düzenleyenler… bütün bu siciller VEDOP ortamında  toplanmaktadır. VEDOP bir başka açıdan ise, inceleme elemanları bakımından bilgi bankası niteliğinde çalışmaktadır.  Böylece, denetim elemanları  kullanıcı kodu ve şifreleri yardımıyla bu sistemden  istifade edebilmektedirler. Hatta vergi incelemelerinde düzenlenen raporlarda Maliye Bakanlığı’nın bu bilgi arşivi dayanak olarak  kullanılmakta ve mükelleflere yapılacak tarhiyatlarda bu bilgi kaynağı veri ambarı olarak sunulabilmektedir.

Vergi hukuku açısından geçmişte kullanılan Mali İstihbarat Arşiv Yönetmeliği de o tarihlerde vergi incelemelerinde manuel  ortamda  inceleme elemanları tarafından  kullanılmıştır(1).
Günümüzde VEDOP sisteminden alınacak veriler ve bu verilen hukuksal değeri vergi yargılamasında ne derece kanıt işlevi görebilecektir? Bilindiği gibi, VEDOP sisteminde yalnızca  vergi yükümlülerinin aleyhinde olan veriler genellikle  cezalı tarhiyatlarda kullanılabilmektedir.  Bu verilere sadece ve sadece gelir idaresinin   ilgili kişileri erişebilmektedir.  Bir anlamda VEDOP sistemi bir istihbarat arşivi şeklinde çalışmaktadır. Örneğin, bu arşive  sahte fatura kullananlar veya düzenleyenlerle ilgili bilgi yüklenimi Form 11 ile mümkün olabilmekte, bu sistemden çıkış ise Form 21 yardımı ile çıkış veya aklanma söz konusu olabilmektedir.   

VEDOP sistemi mükellefler ile ilgili verilerin dosyalamasının önceleri kağıt ortamında iken daha sonraları bilgisayar ortamına aktarılması suretiyle tesis edilen ve esasında özelliği itibariyle bir mali istihbarat veri arşivi özelliğinde olan VEDOP vergi incelemelerinde bugünkü haliyle done olarak kullanılması hukuka uyarlı görülmemektedir. 

İlk kez İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından klasifikiye edilen  ve uygulanan  bugünkü haliyle de Türkiye genelinde yürütülen kod sistemi  yasal bir dayanağı olmaksızın  KDV iadelerinde  uygulanmaya çalışılmaktadır.  Bu kod tarama programı ile, işlemler aşağıda açıklanan şekilde yapılabilmektedir(2):
  1. Vergi Denetmenleri tarafından yapılan  incelemeler sonucunda SAMİYB düzenlediği veya kullandığı tespit edilen mükellefler hakkında düzenlenen raporlar,
  2. Vergi dairelerinin mükellefler hakkında yaptıkları araştırmalar sonucu tespit ettikleri, 84 Seri Nolu KDV Genel Tebliğinin II/1.5. bölümünde sayılan olumsuz tespitler ya da Vergi Dairesi Müdürleri tarafından düzenlenen olumsuz raporlar,
  3. İstanbul dışındaki Başkanlıklar ve Defterdarlıkların kendi mükellefleri hakkında İhbarlar ve Şikayetleri Değerlendirme Müdürlüğüne bildirdikleri olumsuz tespit ve raporlara ilişkin bilgiler
İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığında, Mükellef Hizmetleri KDV Grup Müdürlüğü bünyesinde KDV  Takip  Biriminde görevli elemanlarca incelenerek olumsuzluğu tespit edilen mükellefler,  çalışma kağıdı olarak oluşturulan tablolara yazıldıktan sonra, KDV Takip Biriminde görev yapmakta olan  Müdür ve  Müdür Yardımcısı tarafından kontrol  edilip...