SON YAZILAR

16 Kasım 2017 Perşembe

Vergi İncelemelerinde Gelir Tablosu Riskleri Nelerdir?

Alo Sgk | 10:26 | | | | | |


Vergi İncelemelerinde Gelir Tablosu Riskleri Nelerdir?

Zekeriya Aslan
Yeminli Mali Müşavir
zekeriyaaslan@finansalymm.comYapılan vergi incelemelerinden,  Maliye Bakanlığınca firmaların mali tabloları üzerinde analizler yapılarak riskli mükellefler tespit edildiği ve “Risk Analizi” kapsamında incelemeye alındığı anlaşılmaktadır. Bu tabloların başında da “Gelir Tablosu” gelmektedir. Zira gelir tablosu, mükelleflerin belli bir dönemde elde ettiği tüm gelirleri, aynı dönemde katlandığı bütün maliyet ve giderleri ve bunların sonucunda işletmenin elde ettiği dönem net kârı veya zararı gösterdiğinden, Kurumlar Vergisi / Gelir Vergisi matrahının ana kaynağını oluşturmaktadır. Gelir Tablosu hesaplarındaki sapmalar, bu tablolar üzerinde yapılan mali tablolar analizleri vergi ziyaına neden olan firmaların tespitinde büyük kolaylıklar sağlamaktadır.

Gelir Tablosu hesaplarındaki sapmalar ve analizler nedeniyle Maliye Bakanlığınca vergi incelemesine alınma olasılığı yüksek olan firmalar şöyle tespit edilebilir:

Risk Grubu
Riskler ve Risk Oranları
Satış Riskleri
Satış İadeleri / Yurtiçi Satışlar Oranının Sektöre Göre YüksekOlması
Satış Riskleri
Satış Iskontoları / Yurtiçi Satışlar Oranının Sektöre Göre Yüksek Olması
Maliyet Riskleri
Satılan Mamuller Maliyeti / Yurtiçi Satışlar Oranının Sektöre Göre Yüksek Olması
Maliyet Riskleri
Satılan Ticari Mallar Maliyeti / Yurtiçi Satışlar Oranının Sektöre Göre Yüksek Olması
Maliyet Riskleri
Satışların Maliyetinin, Net Satışlar Tutarından Yüksek Olması (Satışların Maliyeti > Net Satışlar)
Brüt Satış Zararı Riski
Brüt Satış Kârı Yerine, Brüt Satış Zararı Çıkması (Satışların Maliyeti > Net Satışlar)
Brüt Satış Kârı
Brüt Satış Kârı / Yurtiçi Satışlar Oranının Sektöre Göre Düşük Olması
Brüt Satış Kârı
Brüt Satış Kârı / Satışların Maliyeti Oranının Sektöre Göre Düşük Olması
Faaliyet Giderleri Riski
Araştırma ve Geliştirme Giderleri / Yurtiçi Satışlar Oranının Sektöre Göre Yüksek Olması
Faaliyet Giderleri Riski
Araştırma ve Geliştirme Giderleri / Satışların MaliyetiOranının Sektöre Göre Yüksek Olması
Faaliyet Giderleri Riski
Araştırma ve Geliştirme Giderleri / Faaliyet GiderleriOranının Sektöre Göre Yüksek Olması
Faaliyet Giderleri Riski
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri / Yurtiçi Satışlar Oranının Sektöre Göre Yüksek Olması
Faaliyet Giderleri Riski
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri / Satışların MaliyetiOranının Sektöre Göre Yüksek Olması
Faaliyet Giderleri Riski
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri / Faaliyet GiderleriOranının Sektöre Göre Yüksek Olması
Faaliyet Giderleri Riski
Genel Yönetim Giderleri / Yurtiçi Satışlar Oranının Sektöre Göre Yüksek Olması
Faaliyet Giderleri Riski
Genel Yönetim Giderleri / Satışların Maliyeti Oranının Sektöre Göre Yüksek Olması
Faaliyet Giderleri Riski
Genel Yönetim Giderleri / Faaliyet Giderleri Oranının Sektöre Göre Yüksek Olması
Faaliyet Giderleri Riski
Faaliyet Giderleri / Yurtiçi Satışlar Oranının Sektöre Göre Yüksek Olması
Faaliyet Giderleri Riski
Faaliyet Giderleri / Satışların Maliyeti Oranının Sektöre Göre Yüksek Olması
Faaliyet Zararı Riski
Faaliyet Kârı Yerine, Faaliyet Zararı Çıkması
Faaliyet Kârı Riski
Faaliyet Kârı / Yurtiçi Satışlar Oranının Sektöre Göre DüşükOlması
Faaliyet Kârı Riski
Faaliyet Kârı / Satışların Maliyeti Oranının Sektöre Göre Düşük Olması
Faaliyet Kârı Riski
Faaliyet Kârının, Kambiyo Zararlarının Altında Kalması (Faaliyet Kârı < Kambiyo Zararları)
Faaliyet Kârı Riski
Faaliyet Kârının, Kambiyo Zararlarını Karşılayamaması
Faaliyet Kârı Riski
Faaliyet Kârının, Kambiyo Zararlarına Eşit Olması (Faaliyet Kârı =  Kambiyo Zararları)
Faaliyet Kârı Riski
Faaliyet Kârının, Kambiyo Kâr -  Zarar Farkının Altında Kalması (Faaliyet Kârı < Kambiyo Kâr-Zarar)
Faaliyet Kârı Riski
Faaliyet Kârının, Finansman Giderlerinin Altında Kalması (Faaliyet Kârı < Finansman Giderleri)
Faaliyet Kârı Riski
Faaliyet Kârının, Finansman Giderlerine Eşit Olması (Faaliyet Kârı =  Kambiyo Zararları)
Faaliyet Kârı Riski
Faaliyet Kârının, Finansman Giderlerini Karşılayamaması
Faaliyet Kârı Riski
Faaliyet Kârı + Amortisman Giderleri/ Yurtiçi SatışlarOranının Sektöre Göre Düşük Olması
Kambiyo Zararları Riski
Kambiyo Zararları / Yurtiçi Satışlar Oranının Sektöre Göre Yüksek Olması
Kambiyo Zararları Riski
Kambiyo Zararları / Satışların Maliyeti Oranının Sektöre Göre Yüksek Olması
Kambiyo Zararları Riski
Kambiyo Zararlarının, Faaliyet Kârının Üstünde Olması
Kambiyo Zararları Riski
Kambiyo Zararları ile Kambiyo Karları Arasında Sektöre Göre Çok Büyük Bir Makas Bulunması
Finansman Giderleri Riski
Finansman Giderleri / Yurtiçi Satışlar Oranının Sektöre Göre Yüksek Olması
Finansman Giderleri Riski
Finansman Giderleri / Satışların Maliyeti Oranının Sektöre Göre Yüksek Olması
Finansman Giderleri Riski
Finansman Giderlerinin, Faaliyet Kârının Üstünde veya EşitOlması (Finans. Gid>Faaliyet Kârı)
Olağan Zarar Riski
Olağan Kâr Yerine Olağan Zarar Çıkması
Olağan Zarar Riski
Faaliyet Kârı + Olağan Gelir ve Kâr < Olağan Gider ve Zararlar + Finansman Giderleri
Olağan Kâr Riski
Olağan Kâr / Yurtiçi Satışlar Oranının Sektöre Göre DüşükOlması
Olağan Kâr Riski
Olağan Kâr / Satışların Maliyeti Oranının Sektöre Göre DüşükOlması
Olağ.Dışı Gider/Zarar Riski
Olağandışı Giderler+Zararlar / Yurtiçi Satışlar Oranının Sektöre Göre Yüksek Olması
Olağ.Dışı Gider/Zarar Riski
Olağandışı Giderler+Zararlar / Satışların Maliyeti Oranının Sektöre Göre Yüksek Olması
Dönem Net Zararı
Dönem Net Kârı Yerine, Dönem Net Zararı Çıkması
Dönem Net Kârı
Dönem Net Kârı / Yurtiçi Satışlar Oranının Sektöre Göre Düşük Olması
Dönem Net Kârı
Dönem Net Kârı / Satışların Maliyeti Oranının Sektöre Göre Düşük Olması