SON YAZILAR

21 Aralık 2017 Perşembe

Borcu Yoktur Yazılarında Yazının Verildiği Tarihten Önceki Bir Tarihli Borç Sorgusunun da Yapılabilmesi

Alo Sgk | 08:55 | | |


Borcu Yoktur Yazılarında Yazının Verildiği Tarihten Önceki Bir Tarihli Borç Sorgusunun da Yapılabilmesi


ÖZET : SGK tarafından yayımlanan 08.12.2017 Tarihli 6183901 SGK Genel Yazısında Kosgeb, Tübitak, KGF, Hazine Müsteşarlığı ve benzeri yerlere verilmek üzere düzenlenen borcu yoktur yazılarında, yazının verildiği tarihten önceki bir tarihli borç sorgusunun da yapılabileceği belirtilmiştir.


SGK TARAFINDAN VERİLEN BORCU YOKTUR YAZILARI

5510 sayılı yasanın 90. Maddesinin 6. fıkrasına göre,  ülke çapında uygulanan ve özel bir izne veya belgeye dayanmayan genel düzenlemeler hariç olmak üzere, belirli bölgelere veya sektörlere yönelik ya da kamu kurum ve kuruluşları tarafından verilen özel belgelere veya izinlere dayalı olarak kamudan kaynak tahsis edilmesi şeklinde kanun, kararname ve diğer mevzuatla sağlanan araştırma, geliştirme, üretim, yatırım, pazarlama ve benzeri tüm aşamalarda uygulanan devlet yardımı, teşvik ve desteklerin, daha önce başlayıp devam eden nakdi olmayanlar ile kamu kurum ve kuruluşları tarafından proje ve faaliyetleri karşılığında kamu kurum ve kuruluşlarına sağlananlar hariç olmak üzere, verilmesinden önce işverenlerden SGK’ ya muaccel olmuş prim ve idari para cezası borçlarının bulunmadığına veya tecil ve taksitlendirildiğine ya da yapılandırıldığına dair belge ve bilgilerin istenmesi zorunludur.

SGK tarafından yapılacak sorgulama kapsamındaki borçlar; tüzel kişiliği haiz olan ve tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluş işverenlerinin çalıştırdığı sigortalılardan, gerçek kişiliği haiz işverenlerin ise gerek kendi sigortalılığı gerekse çalıştırdığı sigortalılardan dolayı doğan borçlardır.

28 Eylül 2008  Tarihli ve 27011 Sayılı Resmî Gazete yayımlanan “ İşverenlere Verilen Devlet Yardımı, Teşvik ve Desteklerde Sosyal Güvenlik Kurumundan Alınacak Borcu Yoktur Belgesinin Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ” in 6. maddesine göre, devlet yardımları ile teşvik ve desteklerden yararlanabilmek için borcu yoktur talep yazısının verildiği tarih itibariyle borcun sorgulanabileceği ya da yazının verildiği tarihten eski tarihli bir borcu yoktur yazısı istenildiğinde istenilen tarihli borç sorgusu yapılabileceği yer almaktadır.

  
Yapılan düzenleme ile   Kosgeb, Tübitak, Kgf, Hazine Müsteşarlığı ve benzeri yerlere verilmek üzere düzenlenen borcu yoktur yazılarında, yazının verildiği tarihli borç sorgulaması yapılabileceği gibi yazının verildiği tarihten önceki bir tarihli borç sorgusunun da yapılabileceği belirtilmiştir. Yapılan düzenleme doğrultusunda SGK ünitelerinde bu şekilde işlem yapılabilecektir.Saygılarımızla


Kaynak ► TÜRMOB