SON YAZILAR

21 Aralık 2017 Perşembe

Defter Beyan Sistemine Kayıt Yapılamayan Serbest Meslek Ortaklıkları Konusundaki Türmob’a Gönderdiğimiz Yazımız

Alo Sgk | 10:04 | | | |Defter Beyan Sistemine Kayıt Yapılamayan Serbest Meslek Ortaklıkları Konusundaki Türmob’a Gönderdiğimiz Yazımız


TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA ANKARA
Bilindiği üzere 01/01/2018 tarihinden itibaren Serbest Meslek Kazanç Defteri kağıt ortamında tutulmayacaktır. “DEFTER BEYAN” yöntemi ile GİB internet sisteminden tutulacaktır. Konu ile ilgili VUK 486 seri no’lu VUK genel tebliği ile usul ve esasları açıklanmıştır.

Gelir vergisi mükellefi olan meslek mensuplarımız kendileri için ve Serbest meslek erbabı müşterileri için aşağıda GİB’nın www.defterbeyan.gov.tr adresinden sisteme kayıt olmak için tebliğde belirtilen esaslara göre 31/12/2017 tarihine kadar başvuru yapılması gerekmektedir.
Ancak; Uygulamanın yeni başlaması nedeni ile 2018 yılı için son başvuru tarihi 31/01/2018 olarak belirlenmiştir. (Bkz. VUK 486 Gn.Tb. Geçici Madde-1)
Bireysel olarak sisteme kayıt olunmasında sorun yaşanmamaktadır. Ancak, ORTAKLIK (serbest meslek erbabı ortaklığı) şeklindeki mükellefiyetlerde kayıt yapılamamaktadır.
Gerek 486 sayılı VUK genel tebliği de gerekse Defter beyan sistemine kayıt yapılan portal da bu konu ile ilgili bir düzenleme yoktur.
Serbest Meslek ortaklıklarının Defter beyan sistemine kayıt yaptırabilmeleri için teknik düzenlemenin yapılması gerekir. Portaldaki sisteme ORTAKLIK seçeneğinin ilave edilmesi ile çözüm sağlanacağı görüşündeyiz.
Konunun çözümü için talebimizin Gelir İdaresi Başkanlığına iletilmesini arz ederiz.
Saygılarımızla, 

Yücel Akdemir Başkan

Kaynak ► http://www.istanbulsmmmodasi.org.tr