SON YAZILAR

5 Aralık 2017 Salı

Doğum sonrası kadınların hakları

Alo Sgk | 09:40 | | | | | | | | |


Doğum sonrası kadınların hakları

Arif TEMİR
Güneş Gazetesi

Kadınların, ulusal ve uluslararası mevzuattan kaynaklanan  bir çok hakları var. Mevcut haklara ilave olarak son yıllarda özellikle çalışan kadınlara yönelik değişik haklar getiren önemli düzenlemeler yapıldı. Bu düzenlemelerin başında doğum yapan kadınlara yönelik getirilen yarım çalışma ödeneği ve  partime/kısmi süreli çalışma sistemi gelmektedir.  Doğum yapan kadınların doğum iznini, ücretsiz izinlerini, yarım çalışma ödeneğini, part-time(kısmi süreli) çalışmayı, geçici iş göremezlik  ve emzirme ödeneğini haklarını açıklayalım.

Doğum izni 

Kadın işçilere doğumdan önce 8 ve doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere toplam 16 haftalık doğum izni verilir. Bu süreler içinde kadın işçi çalıştırılamaz. Çoğul gebelik halinde doğumdan önce çalıştırılmayacak sekiz haftalık süreye iki hafta süre eklenir. Gebe işçinin sağlık durumu uygun olduğu takdirde, doktorun onayı ile kadın işçi isterse doğumdan önceki üç haftaya kadar işyerinde çalışabilir. Bu durumda, kadın işçinin çalıştığı süreler doğum sonrası sürelere eklenir.

Ücretsiz izin 

Doğum yapan kadın işçilere doğum izninin bitim tarihinden  sonra  6 ay ücretsiz veriliyor. Bu izin doğum yapan kadın işçinin talebi üzerine veriliyor. Talep halinde verilmesi zorunlu.

Yarım çalışma ödeneği 

Doğumdan önce 8 hafta ve doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere toplam 16 haftalık (çoğul gebelikte 18 haftalık) sürenin bitiminden itibaren  kadın işçilere istekleri halinde; 

- Birinci doğumda 60 gün, 

- İkinci doğumda 120 gün, 

- Sonraki doğumlarda ise 180 gün, 

Devlet tarafından  yarım çalışma ödeneği ödenecek. Yarım ücretin günlük tutarı asgari ücret kadar olacak.  

Geçici iş göremezlik  

Doğum yapan işçiye geçici iş göremezlik ödeneği ödenebilmesi için; 

- İstirahatın başladığı tarihte sigortalılık niteliğinin sona ermemesi...