SON YAZILAR

5 Aralık 2017 Salı

Finansal hizmetlerde sürdürülebilir büyüme siber güvenlikten bağımsız düşünülemez

Alo Sgk | 09:59 | | |


Finansal hizmetlerde sürdürülebilir büyüme siber güvenlikten bağımsız düşünülemez

Ümit Şen - EY Türkiye Yardımcı Ortak
Dünya Gazetesi

Dünya genelinde şirketlerin karşı karşıya kaldığı siber saldırı sayısı her geçen gün artarken, saldırıların etki alanı da daha önce görülmemiş biçimde genişleme gösteriyor. Önceleri tekil olarak şirketlerin fon ve veri kaynaklarını hedefleyen siber saldırılar günümüzde global iş ekosistemini tehdit eder hale geldi.


Operasyonlarını yeni dijital kanallar, otomasyon ve diğer ileri teknolojiler aracılığıyla köklü bir yeniden yapılanmaya sokan ve iş yapış biçimleri bakımından kültürel olarak da büyük bir dönüşüm sürecinde olan finansal hizmetler sektörü, siber risklere karşı tedbirin en yüksek seviyede olması gereken alanlardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Risk yönetimi perspektifinden baktığımızda; finansal hizmetler sektörünün sağlam temellere sahip olması global iş ekosisteminin devamlılığında büyük önem taşıyor.

Finansal hizmetler şirketleri içsel süreçlerle birlikte ve diğer online platformlarda güvenlik zaaflarını gidermeye yönelik yatırımlarını sürdürürken, buna paralel olarak düzenleyici kurumlar da sistemik siber risklerin ve organizasyonlar ve üçüncü taraflar genelinde oluşabilecek potansiyel bir bulaşıcılığın yönetilmesi konusuna odaklanıyor.

Ancak siber tehditlerin gün geçtikçe daha karmaşık hale gelmesi, organizasyonların olası bir saldırı ardından toparlanmaya yönelik hazırlıklarının yetersiz kalabileceği şüphesini ortaya çıkarıyor. Yine bu doğrultuda; EY’nin Global Bilgi Güvenliği Anketi’ne (GISS) katılan şirketlerin yalnızca yüzde 14’ü bilgi güvenliği fonksiyonlarının organizasyonun ihtiyacını karşıladığını belirtirken, bu alana yönelik yapılan yatırımlarının yetersiz olduğu sonucuna ulaşmak oldukça kolay görünüyor.

Siber güvenlik konusunun hassas bilgi ve sistem korumasının ötesine geçtiği günümüzde, sorumluluğun sadece IT ve kriz yönetim birimlerine yüklenmemesi ve tüm çalışanlar arasında paylaşılması finansal hizmetler sektöründe büyümenin sürdürülebilir kılınmasında destek olacaktır.

Finansal hizmetler sektörünün siber risk yönetiminde entegre bir yaklaşım benimsemesi ve şirket kaynak ve faaliyetlerini günümüz koşullarına göre yeniden ve sürekli olarak şekillendirmesi gerektiği görüşündeyiz. Bu anlamda entegre bir siber güvenlik vizyonunun oluşturulması için finansal hizmetler sektörünün önceliklendirmesi gereken beş temel alan bulunuyor. İlk olarak siber güvenliğin kurum kültürünün bir parçası haline getirilmesi ve bilgi güvenliğinden sorumlu yönetici pozisyonunun kurumun ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde doldurulması gerekiyor.

Siber güvenliğin iş stratejinin merkezine konması ve...

Kaynak ve Yazının Devamı ► https://www.dunya.com/kose-yazisi/finansal-hizmetlerde-surdurulebilir-buyume-siber-guvenlikten-bagimsiz-dusunulemez/393224