SON YAZILAR

28 Aralık 2017 Perşembe

Geçici Personel İçin Hangi Yeni Haklar Geliyor?

Alo Sgk | 09:07 | | | |


Geçici Personel İçin Hangi Yeni Haklar Geliyor?

Şevket TEZEL

Bir önceki yazımızda halen 657/4/C’li geçici personel olarak çalıştırılanların 657/4/B’li sözleşmeli personel statüsüne geçirilmesinde ağırlıklı olarak büro personeli ve destek personeli pozisyonlarında istihdam edileceklerini vurgulamıştık.


Hangi pozisyona aktarılırsa aktarılsınlar bu değişimin bir takım haklarda artış bir takım haklarda azalma olacağını da vurgulamıştık. Örneğin yıllık izin hakkı bakımından bir rahatlama olacağı, bu kapsamdaki hemen tüm personelin 30 günlük yıllık izin hakkı olacağını, ancak buna karşın mazeret izin hakları bakımından geriye gidiş olacak. Bu duruma bir önceki yazımızda değinmiştik.

Sigortalılık Değişmiyor

5510 sayılı Kanuna göre sigortalılık statüleri “657/4/C Geçici Personel” statülerinde iken olduğu gibi “657/4/B Sözleşmeli Personel” statüsünde iken de yine 4/a (SSK) sigortalılığı olacak.

Ücret Artıyor

Ücret bakımından ise hem sözleşme ücreti hem de ek ödeme bakımından parasal bir artış olacağı da açık bulunuyor.

Ücret Kıdemi

4/B'li sözleşmeli personelin ücreti; pozisyon unvanı, bu unvana ilişkin eğitim düzeyi, kurumunda aynı pozisyon unvanında geçen hizmet süresi dikkate alınarak tespit edilir. O nedenle 4/C'li statüden 4/B'ye geçenler ücrete esas kıdem bakımından sıfırdan başlayacaklar.

4/B'li sözleşmeli personelin izin kıdemi sosyal güvenlik kurumlarına prim ödemek suretiyle geçen hizmet süresi, bir yıldan on yıla kadar olan personele yirmi gün, on yıldan fazla olanlara otuz gün ücretli yıllık izin şeklinde hesaplanır. 657/4/C'den 657/4/B'ye geçenlerin izin kıdeminde önceki işçilik ve 657/4/C sürelerinin de dikkate alınarak hemen tamamının 30 gün izin hakkı olacaktır.

Ek Ödemeleri Artacak

Unvana ve o unvanda geçen hizmet süresine göre belirlenen sözleşme ücreti dışında diğer kamu personeli gibi bir de ek ödeme hakları bulunmaktadır.

Geçici personelin ek ödemesi halen 184,87 TL iken, büro personeli görevi yapan 4/B’li sözleşmeli personelden yükseköğrenim görenlerinin 0-7 yıllık kıdemi olanlarla yükseköğrenim görmemiş olan büro personeli için 0-15 yıl arası kıdemi olanlar için 85 puan (Halen 829,35 TL), için 85 puan ek ödeme hakkı söz konusu olmaktadır.

Yine büro personeli görevi yapan 4/B’li sözleşmeli personelden yükseköğrenim görenlerinin 8-16 yıllık kıdemi olanlarla yükseköğrenim görmemiş olan büro personeli için 16-24 yıl arası kıdemi olanlar için 90 puan (Halen 878,14 TL), ek ödeme hakkı söz konusu olmaktadır.

Yükseköğrenimli destek personeli görevi yapan 4/B’li sözleşmeli personelden yükseköğrenim görenlerinin 0-7 yıllık kıdemi olanlarla yükseköğrenim görmemiş olan büro personeli için 0-15 yıl arası kıdemi olanlar için 70 puan (Halen 682,99 TL), ek ödeme hakkı söz konusu olmaktadır.

Keza yükseköğrenimli destek personeli görevi yapan 4/B’li sözleşmeli personelden yükseköğrenim görenlerinden 8-16 yıllık kıdemi olanlarla yükseköğrenim görmemiş olan büro personeli için 16-24 yıl arası kıdemi olanlar için 80 puan (Halen 780,57 TL), ek ödeme hakkı söz konusu olmaktadır.

Bu rakamlar 2018 yılı memur maaş katsayısında meydana gelecek artış oranında artacaktır.

Nakil Hakkı

Geçici personelin aksine sözleşmeli personelin kurum içi de olsa nakil hakkı bulunuyor.

Örneğin sözleşmeli personelin nakil talepleri;  

a) Kurumun hizmet icapları dikkate alınarak, aynı unvan ve hizmet niteliklerini haiz sözleşmeli personelin kurum içi karşılıklı yer değiştirme talepleri, pozisyonunun vizeli olduğu birimde fiilen en az bir yıl çalışmış olmaları, şartıyla yerine getirilebilir.

b) Personelin  eş durumuna bağlı kurum içi yer değişikliği talebi; vizeli olduğu birimde fiilen en az bir yıl çalışmış olması, geçiş yapacağı hizmet biriminde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunması ve kamu personeli olan eşin, kurum içi görev yeri değişikliği mümkün olmayan veya mevzuatı uyarınca zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan bir görevde bulunması, kaydıyla yerine getirilebilir.

c) Sağlık sebebine bağlı kurum içi yer değişikliği talebi; mazeret süresince geçerli olmak üzere, personelin geçiş yapacağı hizmet biriminde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunması, pozisyonunun bulunduğu ildeki Devlet ve üniversite hastanesinde kendisi, eşi ve çocukları ile mevzuat uyarınca bakmakla yükümlü olduğu ana ve babasının hastalığının tedavisinin mümkün olmadığına ilişkin sağlık kurulu raporunu kuruma ibraz etmesi halinde,

Mümkün bulunuyor.

Ancak bunlardan sağlık mazeretinin sona ermesi durumunda, eski pozisyonun bulunduğu il sınırları içerisindeki aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyona yeniden atama yapılıyor.

Emek haklarına aykırı bir istihdam şekli olan “Geçici Personel” uygulaması da böylelikle tarihe karışıyor. Kahrını en çok eski Tekel işçisi olanların çektiği bu çağdışı istihdam biçiminin kaldırılıyor olması bu değişimin belki de en doğru tarafı olacak.

Şevket TEZEL
Fahrettin Kerim Gökay Cad. No:21/1
Hasanpaşa-Kadıköy/İSTANBUL
Tel: 216-5506009
Faks: 216-5506007
Gsm: 551-1008282