SON YAZILAR

5 Aralık 2017 Salı

Hangi durumda ‘iş göremezlik ödeneği’ veriliyor?

Alo Sgk | 10:10 | | | | | | |


Hangi durumda ‘iş göremezlik ödeneği’ veriliyor?

İsa KARAKAŞ
İto Haber

* İşçi hastalandığında, geçici olarak çalışamama halinde işçiye ‘iş göremezlik ödeneği’ veriliyor. Halk arasında ‘istirahat parası’ ya da ‘rapor parası’ olarak bilinen uygulamada; SGK mevzuatına göre istirahat raporu bulunan işçiye istirahatli olduğu sürede işverenin ücret ödeme zorunluluğu yok. Aynı şekilde işverenin ücret ödemesinde de bir sakınca yok. Peki, bu durumda yapılacak SGK işlemleri neler?


SGK, hangi hallerde rapor parası veriyor?

İşçilerin hastalanmaları halinde SGK tarafından yetkilendirilen hekim veya sağlık kurulu raporlarında belirtilen istirahat süresince geçici olarak çalışamama hallerinde iş göremezlik ödeneği veriliyor. Halk arasında istirahat parası veya rapor parası olarak da bilinen bu uygulamada; iş göremezliğin başladığı tarihten önceki bir yıl içinde en az 90 gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olması şartıyla geçici iş göremezliğin üçüncü gününden başlamak üzere her gün için istirahat parası veriliyor.

Hastalık halinde iş kazası ve meslek hastalıklarından farklı olarak hastalığın ilk iki günü için SGK rapor parası vermiyor.

SGK mevzuatına göre istirahat raporu bulunan işçilere istirahatli oldukları süre boyunca işverenlerin ücret ödeme zorunluluğu bulunmuyor. Ancak işverenlerin söz konusu sürelerde ücret ödemesi halinde de bir sakınca bulunmuyor. Sadece yapılacak SGK işlemleri değişiyor. Bu işlemler şöyle açıklanıyor:

İstirahatli işçilere, işveren ücret ödemezse yapılacak SGK işlemleri neler?

Ay içinde işe girişi veya işten çıkışı bulunmayan, hastalanmasına bağlı olarak ay içinde raporlu olması nedeniyle bazı günlerinde çalışmayan ve çalışmadığı günler için de ücret almayan sigortalıların ilgili aydaki prim ödeme gün sayıları; ilgili ay gün sayısından, ücret almaya hak kazanılmamış gün sayısı çıkartılmak suretiyle hesaplanarak işlem yapılması gerekiyor.
Örneğin (A) Ltd. Şti.’ne ait bir işyerinde çalışan Ali isimli işçinin, 2015/Eylül ayında hastalanması nedeniyle 10 gün istirahatli olduğu ve ayın kalan günlerinin tamamı için ücret almaya hak kazanmış olduğu varsayıldığında, söz konusu ayda 30 gün bulunması ve sigortalının 10 gün eksik çalışmış olması nedeniyle, bahse konu sigortalının 2015/Eylül ayındaki prim ödeme gün sayısı 20 olacak.

Raporlu işçiye ücret ödenirse yapılacak SGK işlemleri?

İşverenler tarafından SGK’dan rapor parası (geçici iş göremezlik ödeneği) alan sigortalılara, ödenen geçici iş göremezlik ödeneği ile normal günlük kazançları arasındaki fark ücretleri veya SGK tarafından ödenen geçici iş göremezlik ödeneği dikkate alınmaksızın ayrıca normal günlük ücretlerinin ödendiği durumlarda, geçici iş göremezlik ödeneği alan sigortalılara, istirahatli bulundukları süreler için işverenlerince yapılan bu ödemeleri SGK prime tabi tutuyor.

Sorularınız için: isakarakas@hotmail.com

PRİM ÖDEME GÜN SAYISINDA, ÜCRET ALDIĞI GÜNLER DİKKATE ALINIYOR
SGK’dan geçici iş göremezlik ödeneği alan (ay içinde istirahatli olan) sigortalıların prim ödeme gün sayıları, ücret aldığı günler dikkate alınmak suretiyle hesaplanıyor.

Dolayısıyla prime tabi tutulan bu ödemelerin sigorta primine esas günlük kazanç alt sınırının altında kalması halinde, prime esas günlük kazanca tamamlanarak, iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primi de...