SON YAZILAR

27 Aralık 2017 Çarşamba

Hangi taşeron işçileri kadroya geçecek?

Alo Sgk | 09:15 | | | | | |


Hangi taşeron işçileri kadroya geçecek?

İbrahim IŞIKLI
Dünya Gazetesi

Kamuda taşeron işçisi olarak çalışanların kadroya alınmasıyla ilgili süreç tamamlandı. Sürekli işçi kadrosuna alınacak kamu alt işveren işçilerini ilgilendiren yasal düzenleme, 24 Aralık 2017 tarihinde yayınlanan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile yapıldı. Hükümet, söz verdiği gibi yasal düzenlemeyi yılbaşı öncesinde tamamladı.


Ancak hemen belirtelim, bu düzenleme sadece kamu kurumlarında çalışan taşeron işçilerini kapsıyor. Özel sektör taşeron işçileri bu kapsamda değil.

***

Hangi şartlar gerekli

Sürekli işçi kadrosunda geçişi yapılacak olan alt işveren işçilerinin 4 Aralık 2017 itibariyle, genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçe kapsamındaki idareler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, Sosyal Güvenlik Kurumu, İŞKUR, il özel idareleri, belediyeler ile bağlı kuruluşlar ve bunların üyesi olduğu mahalli idare birliklerinde personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım yoluyla çalıştırılmış olması gerekiyor.

Bu kamu idarelerinde 4/12/2017 tarihi itibarıyla çalıştırılan işçilerin taşıması gereken bazı şartlar bulunuyor. Gerek sürekli işçi kadrosuna geçiş başvurusunda gerekse de geçişten sonra bu kadroda devam etmek için aşağıdaki şartların sağlanması gerekiyor;

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Türk Ceza Kanunu'nun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

d) Askerlik durumuyla ilgili; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

f) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak,

g) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak,

h) Bu kapsamda çalıştırılmalarına ilişkin olarak...

Kaynak ve Yazının Devamı ► https://www.dunya.com/kose-yazisi/hangi-taseron-iscileri-kadroya-gececek/396015