SON YAZILAR

22 Aralık 2017 Cuma

İşçi Alacaklarında 7036 sayılı Kanun ile Değişen Zamanaşımı Süreleri

Alo Sgk | 09:20 | | | | | | | |İşçi Alacaklarında 7036 sayılı Kanun ile Değişen Zamanaşımı Süreleri

Av.Gülden Türkyaman
Hürses

İşçi Alacaklarında 25 Ekim 2017 Tarihinde Yürürlüğe Giren 7036 sayılı Kanun ile Değişen Zamanaşımı Süreleri


Türk Borçlar Kanunu’nun 146. Maddesi gereği; Kanun’da aksine bir hüküm bulunmadıkça, her alacak on yıllık zamanaşımına tabidir.

İşçi alacakları da; kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ve kötüniyet tazminatları açısından, nitelikleri itibariyle tazminat kabul edildiklerinden ve İş Kanunu’nda bu hususta özel bir düzenleme yer almadığından on yıllık zamanaşımına tabi tutulmakta idi.

Ancak; 25 Ekim 2017 tarihinde yürürlüğe giren 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’nun 15. maddesi ile Zamanaşımı süreleri düzenlenmiş olup, buna göre 4857 sayılı İş Kanunu’na Ek Madde 3 eklenmiştir.

Madde uyarınca; İş sözleşmesinden kaynaklanmak kaydıyla hangi kanuna tabi olursa olsun, yıllık izin ücreti ve aşağıda belirtilen tazminatların zamanaşımı süresi beş yıl olarak kabul edilmiştir.

a) Kıdem tazminatı.

b) İş sözleşmesinin bildirim şartına uyulmaksızın feshinden kaynaklanan tazminat...