SON YAZILAR

8 Aralık 2017 Cuma

Kadroya geçene İki ikramiye

Alo Sgk | 12:36 | | | | |


Kadroya geçene İki ikramiye

Arif TEMİR
Güneş Gazetesi

Taşeron/alt işveren işçilerinin kamuda kadroya geçirilmesine ilişkin düzenlemelerin ayrıntıları Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Jülide Sarıeroğlu tarafından kamuoyuna açıklandı. Buna göre 900 bin taşeron işçisi kamuda istihdam edilecek. Düzenlemenin ayrıntılarını açıklayalım.   


İş ayrımı yok 
Kamuda taşeronlarda çalışanlar asıl iş yardımcı iş ayrımı yapılmadan kadroya alınacak. Daha önce asıl işte çalışanların kadroya alınacağı belirtilmişti. Bu düzenlemeden vaz geçildi. 

Askıda olanlar 
Mevzuatta belirlenen nedenlerden dolayı iş sözleşmesi askıda olanlar hak kaybına uğramayacaklar. İşbaşı yaptıklarında kadroya alınacaklar. Örneğin doğum veya askerlik nedeniyle iş sözleşmesi askıda olanlar  doğum izni veya askerlik dönüşü kadrolu olarak işe alınabilecek.   

Kıdeme devam 
Kıdem tazminatı  ve yıllık izne ilişkin kıdemlerin başlangıcı taşeronda işe başlama tarihi olarak kabul edilecek. Bu konuda herhangi bir hak kaybı söz konusu olmayacak.   

Ayrımcılık yok 
Kadroya alınmada işçilerin eğitim durumları göz önünde bulundurulmayacak. İlkokul mezunundan yüksek lisans mezununa kadar  olanlar  aynı şekilde  kamuya geçişi sağlanacak.   

İkramiyesi var  
Kadroya geçen taşeron işçilerine...