SON YAZILAR

4 Aralık 2017 Pazartesi

Maliye Bakanlığı’ndan vergi dünyasına: Defter Beyan Esası

Alo Sgk | 16:51 | | | | | |


Maliye Bakanlığı’ndan vergi dünyasına: Defter Beyan Esası

Deniz Türker
Hürses

Maliye Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı web sitesinde hazırladığı “Beyan Sistemine Yönelik Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Taslağı”nı görüş almak üzere yayınladı.
Sosyal medyada eleştiri bombardımanına tutulan Tebliğ Taslağı’nın irdeleyerek incelenmesinin yararlı olacağını düşünüyorum.


Tebliğ Taslağı sosyal medyada özellikle muhasebe meslek mensupları tarafından şu açılardan tartışılmaktadır:

- Mükelleflere beyanlarını yapma yetkisi verilmesi kaçak muhasebeciliğe neden olacaktır.

- Meslek odalarına yetki verilmesi mevcut “Basit Usul Defter Sisteminin” kalıcı olmasına ve girişimcilerin büyüme eğilimlerinin azalmasına neden olacaktır.

- Serbest Meslek Erbabı ve İşletme Defteri ile Basit Usule tabi mükelleflerin defter kayıtlarının Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından oluşturulan dijital platform üzerinden yapılması zorunluluğu Anayasa’da teminat altına alınmış olan kişisel hak ve özgürlüklere aykırıdır.

- Muhasebe meslek mensuplarının birikim ve deneyimleri yok sayılmaktadır.

Bazılarını verdiğimiz eleştiriler muhasebe dünyasında, özellikle Anadolu kentlerinde ciddi endişelere neden olmaktadır.

Bu endişelerin giderilmesi için Gelir İdaresi Başkanlığı Tebliğ’e son şeklini verirken muhasebe meslek mensupları ile işbirliği yapması ve onların görüşlerini dikkate alması, vergi kayıplarının artmasının engellenmesi bakımından önemli adımların atılmasına katkı sağlayacaktır.

Defter-Beyan Esası...