SON YAZILAR

29 Aralık 2017 Cuma

Meslek Kodu Cezası Kafaları Karıştırdı. SGK Açıklama Bekleniyor

Alo Sgk | 08:51 | | | | | | |Meslek Kodu Cezası Kafaları Karıştırdı. SGK Açıklama Bekleniyor

Vedat İLKİ


6728 sayılı kanununla birlikte 51’inci maddesinde 5510/102-n eklendi.Yürürlük tarihi 1/01/2018 olarak belirtilmiştir.

n) (Ek: 15/7/2016-6728/51 md.) Muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde, sigortalıların işyerlerinde fiilen yaptıkları işe uygun meslek adı ve kodunu, gerçeğe aykırı bildiren her bir işyeri için aylık asgari ücreti geçmemek üzere meslek adı ve kodu gerçeğe aykırı bildirilen sigortalı başına asgari ücretin onda biri tutarında idari para cezası uygulanır.
Oysa Türkiye genelinde Muhtasar ve Prim Hizmet beyannamesi verilmesi Temmuz 2018 kadar uygulanmayacaktır.

Şimdi meslek mensupları soruyor?


a.)2018 Temmuz Dönemine kadar Muhtasar ve Prim Hizmet belgesi ertelenen illerde ,Aylık Prim ve Hizmet Belgesinde yanlış meslek kodu bildirilmesine ceza olur mu?

b.)2018 Yılında meslek mensubu meslek kodunu geriye dönük işe giriş bildirgesinden e-bildirge ekranından düzeltmeli mi?

c.)Fiilen çalıştığı dönemde Aylık ve Prim Hizmet belgesinde düzeltme (Muhtasar ve Prim Hizmet) yapması yeterli değil mi?

ç.)İş Yoğunluğu yaratacağı için sadece düzenlemenin Aylık ve Prim Hizmet belgesinde düzeltme(Muhtasar ve Prim Hizmet) yapılması yeterli olması gerekmez mi?

Bununla ilgili SGK Başkanlığının ilgili birimleri tarafından kamuoyuna duyuru şeklinde bir açıklamaya gerek duyulmaktadır.

Kanundan anlaşılan;

Sigortalıların işyerlerinde fiilen yaptıkları işe uygun meslek adı ve kodunu, gerçeğe aykırı bildiren her bir işyeri için aylık asgari ücreti geçmemek üzere meslek adı ve kodu gerçeğe aykırı bildirilen sigortalı başına asgari ücretin onda biri tutarında idari para cezası uygulanır.

Örnek:

İlk defa işe girdiğinde ön muhasebe elemanı olan X çalışanı 01.01.2014 tarihinde  işe giriş bildirgesinde ön muhasebe elemanı olarak bildirilmiş,Aylık Prim ve Hizmet belgelerinde 30.11.2017 Dönemi dahil ön muhasebe elemanı olarak bildirimi yapılmıştır.

Oysa X çalışan 01.10.2014 tarihinden itibaren çalıştığı işyerinde Finansman bölümünde istihdam edilmeye başlanmış ve halen finansman bölümünde çalışıyor.

İşyerinde yapılan fiili denetimde bu kişinin işe giriş bildirgesinde ön muhasebe elemanı yazılması ve 1/10/2014 itibaren çalışan ifadesinde Finansman bölümünde çalıştığını işveren de bunu kabul etmiş,Ocak 2018 yılında Aylık Prim ve Hizmet Belgesinden Ön Muhasebe elemanı yazıldığı için AÜ/10 oranında İPC kesilecektir.

Şimdi bu işveren düzeltme yaparsa,

a.) İşe giriş bildirgesinde düzeltilecek mi?

b.) Sadece Aylık Prim ve Hizmet Belgesinde (Muhtasar ve Prim Hizmet) düzeltilmesi yeterli mi?

Konu bu noktada kapalı olup,konuyla ilgili bir açıklama SGK bekleniyor.

VEDAT İLKİ

vedat.uzman@gmail.com