SON YAZILAR

29 Aralık 2017 Cuma

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Pilot Uygulamasına Kırşehir İline İlaveten 01.01.2018 Tarihinden İtibaren Amasya, Çankırı ve Bartın İlleri de Dahil Edilmiştir

Alo Sgk | 08:33 | | | | |


Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Pilot Uygulamasına Kırşehir İline İlaveten 01.01.2018 Tarihinden İtibaren Amasya, Çankırı ve Bartın İlleri de Dahil Edilmiştir


ÖZET : 21/12/2017 tarihli 30277 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile  Kırşehir ilindeki mükellefler/işverenler için 1/6/2017 tarihinden itibaren başlamış olan pilot Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi uygulanmasına Amasya, Bartın ve Çankırı illeri merkez ve ilçelerinde bulunan mükellefler/işverenler (281 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde belirtilen bankalar hariç) için 1/1/2018 tarihinden itibaren başlanacaktır.


MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ UYGULAMASI

Bilindiği üzere 18.02.2017 tarihli ve 29983 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliğine göre 01.06.2017 tarihinden itibaren Kırşehir ilinde pilot çalışması yapılan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi uygulamasına 01.01.2018 tarihi itibariyle tüm Türkiye genelinde geçilecekti.

Ancak 21/12/2017 tarihli 30277 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliğine eklenen “Uygulamaya geçişin yaygınlaştırılması” başlıklı Geçici 4’üncü maddesinde;

“(1) Uygulamaya geçişin yaygınlaştırılması kapsamında; Kırşehir ilindeki mükellefler/işverenler için 1/6/2017 tarihinden itibaren başlamış olan bu Tebliğin uygulanmasına Amasya, Bartın ve Çankırı illeri merkez ve ilçelerinde bulunan mükellefler/işverenler (281 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde belirtilen bankalar hariç) için 1/1/2018 tarihinden itibaren başlanacaktır.

(2) Birinci fıkra kapsamına giren mükelleflerce/işverenlerce Amasya, Bartın, Çankırı ve Kırşehir illeri dışındaki başka bir ilde istihdam edilmekle birlikte ücret ödemeleri veya tahakkuku bu illerde yapılan çalışanların ücret ödemeleri üzerinden tevkif edilen vergiler ile sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini içeren Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Amasya, Bartın, Çankırı veya Kırşehir illerindeki yetkili vergi dairelerine elektronik ortamda gönderilecektir.


(3) Amasya, Bartın, Çankırı veya Kırşehir illerinde istihdam edilmekle birlikte ücret ödemesi veya tahakkuku bu iller dışında bir ilde yapılan çalışanların ücret ödemeleri üzerinden tevkif edilen vergilere ait muhtasar beyanname, ücret ödemesi veya tahakkukun yapıldığı yer vergi dairesine verilecektir. Ayrıca bu sigortalılara ait aylık prim ve hizmet belgeleri ise elektronik ortamda (e-bildirge) Kuruma verilmeye devam edilecektir.”

Hükümleri getirilmiştir.

Yapılan tebliğ değişikliği ile Kırşehir ilindeki mükellef/işverenler tarafından 1.6.2017 tarihinden beri kullanılmakta olan muhtasar ve prim hizmet beyanname uygulamasına 1/1/2018 tarihinden itibaren Amasya, Bartın ve Çankırı illeri merkez ve ilçelerinde bulunan mükellef/işverenler de dahil edilmiştir. Yapılan tebliğ değişikliği ile tüm Türkiye’ deki uygulamaya 1/7/2018 tarihi itibarıyla başlanılacaktır.

Ayrıca Kırşehir ilinde olduğu gibi 01.01.2018 tarihinden itibaren pilot uygulama çalışması yapılacak Amasya, Çankırı ve Bartın illerinde Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi uygulamasına özel sektör işverenleri yönüyle başlanılacak olup, resmi işyeri işverenleri eskiden olduğu gibi bildirimlerini Sosyal Güvenlik kurumu e-bildirge sistemi üzerinden yapacaklardır.

Özellikle belirtilen illerdeki meslek mensuplarımız ile mükellef/işverenlerimizin resmi gazete yayımlanan tebliğ ile yukarıda yapılan açıklamalara göre hareket etmeleri gerekmektedir.


Saygılarımızla…
“Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No:1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 3)” tam metni içintıklayınız…>>>


Kaynak ► TÜRMOB