SON YAZILAR

9 Aralık 2017 Cumartesi

Net ücretleri 1.404,06 TL.’nin altında ücret alarak çalışan personele AGİ ödemesi ve uygulaması

Alo Sgk | 09:59 | | | | | |


Net ücretleri 1.404,06 TL.’nin altında ücret alarak çalışan personele AGİ ödemesi ve uygulaması

Berker Bostancı
Hürses

Yasal düzenleme ile Asgari Geçim İndirimiyle (AGİ) ve de bu maddenin uygulamasıyla alakalı açıklamalarda, AGİ uygulamasına ilişkin usul ve esasların belirlendiği Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No:265)’te ki izahatın esas alınması gerektiği belirtilmiştir.


 Uygulamadan Kimler Yararlanacak:

1- 2017 yılının Ocak ayında bekar ve çocuksuz asgari ücretlilere 1.404,06 TL net ücret ödemesi yapılmaktadır.

2- 2017 yılında asgari ücret tutarında yapılan artış sonucunda 1.777,50 TL brüt asgari ücret geliri elde edenler ile 1.889,84 TL’ye kadar brüt ücret geliri olan hizmet erbabının elde ettiği ücretten, Gelir Vergisi Kanunun 103’ncü maddesinde belirtilen ikinci gelir dilimine isabet eden vergi oranındaki artış nedeniyle, ücretlinin net maaşı 1.404,06 TL’ sının altına düşmektedir.  
                                                         
Uygulamadan Yararlanamayacaklar:

1- Eylül – Ekim- Kasım ve Aralık 2017 aylarında net ücret geliri 1.404,06 TL’nin altına düşen hizmet erbapları yararlanacaklardır. Dolayısıyla bahse konu aylarda net ücret geliri 1.404,06 TL’sinin altına düşmeyenler bu uygulamadan yararlanamayacaklardır.

2- Hizmet erbabının, ücret aldığı dönemde işe başlaması veya işten ayrılması, ücretsiz izin ve benzeri nedenlerle net ücretinin 1.404,06 TL’nin altına düşmesi halinde bu tebliğde belirtilen ilave asgari geçim indirimden yararlanmayacaklardır.

3- Tebliğin uygulamasında net ücret, yasal kesintiler sonrası ücret tutarına asgari geçim indiriminin ilavesi sonucunda oluşan ücreti ifade etmektedir.

Uygulama Esasları :

1- 2017 yılı Eylül-Ekim-Kasım ve Aralık aylarına ilişkin net ücretleri 1.404,06 TL’ sının altına düşen hizmet erbabının ücretine ilave asgari geçim indirimi uygulanarak, ücreti 1.404,06 TL’ sına tamamlanacaktır.

2- 2017 yılı Ocak ayına ilişkin Asgari ücret nedeniyle, ödenen net ücret tutarı 1.404,06 TL olup, 2017 yılının Eylül-Ekim-Kasım ve Aralık aylarına ilişkin olarak hesaplanan net ücret tutarlarının, her bir ay için 1.404,06 TL’ dan düşük olması halinde, aradaki fark tutar, Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 265) ’de belirtilen esaslara göre düzenlenen ‘Asgari Geçim İndirimi Bordrosunda hesaplanan asgari geçim indirimine ayrıca ilave edilecektir. Asgari geçim indirimi bordrosunda yer alan ilave tutar dahil edilerek toplam asgari geçim indirimi tutarı, ücret ödemesinin yapıldığı döneme ilişkin ücret bordrosunun “Asgari Geçim İndirimi” satırına aktarılacaktır. 

3- 2017 yılının Eylül ve Ekim ayları için hesaplanan ve ilave asgari geçim indiriminden yararlanılmamış olan fark tutarlar, ücretlinin 2017 yılı Kasım ayına ait AGİ bordrosunda yer alan asgari geçim indirimine eklenmek suretiyle...