SON YAZILAR

29 Aralık 2017 Cuma

Taslak tebliğle ilgili düşüncelerimiz

Alo Sgk | 09:07 | | | |


Taslak tebliğle ilgili düşüncelerimiz

Zeki GÜNDÜZ
Dünya Gazetesi

Değerli DÜNYA okurları, yayınlanan taslak tebliğle ilgili düşüncelerimi paylaşma ihtiyacı duydum.

1- Uyum için süre

Gerek bilgi verme gerekse mükellefiyetle ilgili sorumlulukların layıkıyla yerine getirilebilmesi için altı ay gibi makul bir uyum süresi verilmeli. Bu tebliğ taslağı yayınlandığında yabancıların büyük bölümü yeni yıl tatilindeydi ki bu tatil en erken 2 Ocak’a kadar devam edecek. Dolayısıyla yılın son günü yayınlanacak tebliğe ertesi gün Dünya’nın uyum sağlamasını beklememiz biraz zorlama bir beklenti olur. Biz alışığız da yabancılar değildir.


Uyum için gerekli zaman KDV konusunda bu şirketlerin alt yapı (teknik) ödeme/tahsilat/fiyat vb. bir çok kararın alınması ve sisteme yansıtılmasını gerektiriyor. Özellikle çok sayıda tüketiciye hizmet sunanların alt yapılarını uydurabilmeleri için zamana ihtiyaçları olacaktır.

2- KDV mükellefi olan gerçek ve tüzel kişiler için değişen bir şey yok

Bu tebliğ KDV mükellefi olmayan gerçek kişilerle ilgili olduğundan, KDV mükellefi gerçek ve tüzel kişilere verilen hizmetlerle ilgili olarak herhangi yeni durum bulunmamaktadır. Mükellef olup dar mükelleflerden tebliğ kapsamına giren hizmetleri alanlar sorumlu sıfatıyla KDV yükümlülüklerini kendileri yerine getirmeye devam edeceklerdir. Bu hususa da bir başlık açılarak yer verilebilir.

Tebliğin ilk bölümünde (2.1.2.1.2) aşağıdaki ifade yer almaktadır.

- “KDV mükellefi gerçek kişilere,

- KDV mükellefi olup olmadığına bakılmaksızın gerçek kişi dışındakilere”

Bu ifadeler lafız bakımdan gözden geçirilmelidir. Tebliğin amacı itibariyle hangi satışları ilgilendirdiğini genel olarak anlaşılmakla beraber, yapılan tanımlama aslen kafa karıştırıcıdır.

3- Reklam tanımı daha geniş yapılabilir

Tebliğin 2.1.2.1.2.1. maddesinde yer alan tanımlamalar kısmında, “reklam” için; “Her ne ad ve şekilde olursa olsun, hesaplama ve ödeme aracı ve şekli ne olursa olsun, bir bedel karşılığında sağlanan her türlü reklam veya reklam sayılabilecek vb. hizmetler karşılığında yapılan ödemeler” şeklinde daha geniş bir tanım yapılabilir.

4- Belge düzeni

Bu kapsamda mükellefiyet tesis ettiren dar mükelleflerin VUK ve Mali İdarenin yapmış olduğu düzenlemeler çerçevesinde belge düzenine uyma zorunluluğu bulunmadığı da belirtilmeli.

5- İngilizce

Beyan ve formları göremedim. Değilse İngilizce de olmalı ki yabancı dar mükellefler de doldurabilsin.

6- Finans kesiminin teknik görüşü alınmalı

Yurt dışından doğrudan doğruya vergi dairesi hesabına ödeme konusunda bankaların sorun yaratmaması için mevcut ödeme anlaşmalarının bu mükellefleri kapsayacağı da belirtilebilir.

7- Raporlama ihtiyacı olabilir

Tebliğe göre kapsama...

Kaynak ve Yazının Devamı ► https://www.dunya.com/kose-yazisi/taslak-tebligle-ilgili-dusuncelerimiz/396314