SON YAZILAR

28 Aralık 2017 Perşembe

Uyumlu mükelleflere vergi indirimi

Alo Sgk | 08:49 | | | | |


Uyumlu mükelleflere vergi indirimi

Bumin DOĞRUSÖZ
Dünya Gazetesi

6824 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 4'üncü maddesi ile Gelir Vergisi Kanunu'nun yeniden canlandırılan mülga mükerrer 121. maddesinde yer alan vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirimi uygulamasına ilişkin usul ve esaslara ilişkin Maliye Bakanlığı görüşü, 301 sayılı Gelir Vergisi Genel Tebliği ile açıklandı.Uyumlu mükelleflerin hesaplanan gelir ve kurumlar vergilerinden %5 oranında yapılacak indirim uygulamasından, aşağıda değineceğimiz koşulları da taşımaları kaydıyla;

- Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle gelir vergisi mükellefi olanlar ile 

- Finans ve bankacılık sektörlerinde faaliyet gösterenler, sigorta ve reasürans şirketleri, emeklilik şirketleri ve emeklilik yatırım fonları hariç olmak üzere kurumlar vergisi mükellefleri yararlanabileceklerdir.

Bu mükelleflerin indirim uygulamasından yararlanabilmesi için;

1) İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki yıla ait vergi beyannamelerinin kanuni süresi içerisinde verilmiş ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin de kanuni süresi içerisinde ödenmiş olması.

Burada söz konusu beyannameler, sadece gelir ve kurumlar vergisi beyannameleri olmayıp, mükellef tarafından verilmesi gereken diğer beyannameleri (örneğin KDV beyannamesi veya muhtasar beyanname) de kapsamaktadır. Dolayısıyla bu beyannamelerden doğan vergilerin de süresinde ödenmiş olması gerekmektedir.

Burada beyannamelerin süresinde verilmiş olması önemlidir. Bu beyannamelerle ilgili olarak sonradan düzeltme veya pişmanlık beyanında bulunulmasının bir önemi yoktur. Tabii ki, bu ek beyannamelerden doğan vergilerin de süresinde ödenmiş olması gerekmektedir.

Bu koşul açısından geçmiş dönemler için yapılacak bir şey olmamakla birlikte mükelleflerin 2018’de ödeyeceği vergiler açısından sürelere dikkat etmeleri gerekmektedir.

2) İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki yıl içerisinde haklarında beyana tabi vergi türleri itibarıyla ikmalen, re’sen veya idarece yapılmış bir tarhiyat bulunmaması.

Bu koşulun sadece gelir ve kurumlar vergisi ile...

Kaynak ve Yazının Devamı ► https://www.dunya.com/kose-yazisi/uyumlu-mukelleflere-vergi-indirimi/396127