SON YAZILAR

5 Aralık 2017 Salı

Vergi ve İş Hukukunda Önemli 3 Konuda Soru ve Cevap (5)

Alo Sgk | 11:08 | | | |


Vergi ve İş Hukukunda Önemli 3 Konuda Soru ve Cevap (5)

Günseli Zeynep Kalındamar
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Vergi Bilim Uzmanı
gunselikalindamar@hotmail.com


EN AVANTAJLI ŞİRKET TÜRÜ HANGİSİDİR?

Bilindiği üzere her şirket türünün diğer şirket türlerine göre avantajları bulunması kaçınılmaz bir durumdur. Kuracağı şirkette avantajlı olmak isteyen girişimciler, yapacağı işe ve işin çapına göre tercihlerini yapmalıdırlar. Anonim ve limitet şirketler büyük ve orta çapta işler için avantajlıyken, şahıs şirketleri de sermayesi daha düşük küçük çalı işler için avantaj sağlamaktadır.

Şahıs işletmeleri, kurulumunun ve kapatılmasının sermaye şirketlerine göre daha kolay olması nedeniyle küçük girişimcilere tavsiye edilen şirket türüdür. Ayrıca şirket kurulumu esnasında yapılan maliyetler de diğer şirket tiplerine nazaran daha düşüktür. Tüm bunlara ek olarak, artan oranlı vergi sisteminin bulunması ise kısa sürede yapılacak kâr oranını artırıcı niteliktedir. Bunlar göz önünde bulundurulduğunda fazla sermayeye sahip olmayan ve girişimcilik adına kurulacak şirketler için en ideali adi ortaklık ya da şahıs şirketidir.
Limitet ve anonim şirketleri birçok yönden birbirlerine benzemektedir. Son yasal düzenlemeler ile anonim şirketler, limitet şirketlere göre daha yüksek bir statü kazanmıştır. Fakat burada yine şirket kurmak isteyen kişilerin talepleri ve yapacakları işleri önem arz eder. Anonim şirketler büyük oluşumlu şirketlerdir. Büyük sermayenin ortaya konması ile yapılacak geniş çaplı işlerde anonim şirketi kurmak avantajlıdır. Bazı sektörler kendi mevzuatları gereği anonim şirket dışında yasal zorunluluk gereği anonim şirket dışında açamazlar. Ayrıca resmi ve özel kuruluşlarda anonim şirketler daha fazla itibar görürler.
İKİ SERBEST MESLEK FAALİYETİ GÖSTEREN ŞAHISLARIZ (ÖRN: AVUKAT) ORTAK OLMAK İSTİYORUZ ADİ ORTAKLIK KURABİLİR MİYİZ? VE BEYANLARIMIZI VE DEFTERLİMİZİ NASIL BİLDİRİLMESİ GEREKİR.
GVK 66/3 ‘e göre serbest meslek faaliyetinin kolektif şirket veya adi ortaklığı söz konusu olabilir. Faaliyeti adi ort. şeklinde yürütülmesi durumunda serbest meslek kazanç defteri ortaklık adına tastik ettirilir ve yine serbest meslek makbuzu yine adi ortaklık adına bastırılır. Bu durumda KDV, MUHTASAR VE SGK (işçi çalıştırılırsa) adi ortaklık adına beyan edilir. Geçici vergi ve Yıllık vergiler şahıslar adına beyan edilir.
ŞİRKET BÜNYEMİZDE ÇALIŞAN PERSONELİN 2017 YILINDA İZİNLERİNİ KULLANDIRAMADIK 2018 YILINDA MI KULLANDIRMALIYIZ, YOKSA KULLANMADIKLARI GÜNLERİN ÜCRETİNİ ÖDEMELİYİZ Mİ? NASIL BİR YOL İZLENMELİDİR?
Yılık izinler hak edilmiş ise kullandırılması esastır. (1 yıl üzerinden geçmişse en az) Yıllık izinlerin yerine ücret ödenmesi mümkün değildir. Hak edildiği halde kullanılmayan izinlerin ücreti ancak sözleşmenin sona ermesi durumunda ödenir. Sonuç olarak sözleşmenin devamı sırasında kullanılmayan izin süreleri için ücret ödenmez. Yılık izni hakkı personele zamanında kullandırmak işçi ve işveren açısından daha sağlıklı olacaktır. Cezai müeyyidelerle karşılaşmamak için.
KAYNAKÇA:
GVK 66/3 Kanun maddesi
4857 sayılı kanunun 56-59 maddeleri