SON YAZILAR

6 Ocak 2018 Cumartesi

2017 yılı ve sonraki yıllarda hesaplanan vergide %5 indirim uygulaması

Alo Sgk | 09:40 | | | | |


2017 yılı ve sonraki yıllarda hesaplanan vergide %5 indirim uygulaması

Berker Bostancı
Hürses

Ticari, Zirai veya Serbest Meslek Faaliyeti nedeniyle “gelir vergisi” mükellefi olanlar ile “kurumlar vergisi” mükellefleri aşağıda sayılan şartlara sahip olan mükelleflerin 01.01.2018 tarihinden itibaren verecekleri yıllık beyannamelerinde (gelir ve kurumlar vergisi) hesaplanan verginin %5’i oranında indirim uygulanarak kalan vergi tutarı tahakkuk edilerek ödenecektir. Hesaplanacak % 5 vergi indirim tutarı “1.000.000,00 TL” yi aşmayacaktır.


Bahse konu olan maddeler şöyledir:
  • İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki yıla ait vergi beyannamelerinin kanuni sürelerinde verilmiş ve bu beyanlar dolayısıyla tahakkuk eden vergilerin de kanuni sürelerinde ödenmiş olmaları gerekmektedir.

  • Kanuni süresinden sonra pişmanlık veya düzeltme amacıyla verilen beyannamelerdeki vergilerin kanuni süreleri içinde ödenmeleri şartıyla, vergi indirimden yararlanılmasına engel teşkil etmeyecektir.

  • İndirimin hesaplanacağı beyan yılı ile bu yıldan önceki son iki yıl içerisinde haklarında ikmalen, resen veya idarece yapılmış tarhiyatın bulunmaması gerekmektedir

  • Vergi indiriminin hesaplanacağı beyannamelerinin verildiği tarih itibariyle vergi aslı, (vergi cezaları dahil) 1.000,00 TL’sının üzerinde vadesi geçmiş borcu bulunmamalıdır.

  • Vergi indiriminin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile önceki dört takvim yılında Vergi Usul Kanununun’’ Kaçakçılık Suçları ve Cezaları ‘’ başlıklı 359 uncu maddesinde tadat edilen fiillerin (kaçakçılık suçları ) işlenmemiş olması gerekmektedir.

  • Vergi indirimi uygulaması yalnızca ticari, zirai veya meslek faaliyetleri üzerinden...