SON YAZILAR

3 Ocak 2018 Çarşamba

2018 Yılı Agi Günlük Ve Aylık Artışları Yüz Güldürecek mi?

Alo Sgk | 09:42 | | | | | |


2018 Yılı Agi Günlük Ve Aylık Artışları Yüz Güldürecek mi?

Vedat İLKİ2018 Yılı Asgari ücret artışı % 14,18 olup, ücretlilerde yıl boyunca alınacak AGİ miktarları aşağıdaki tablo da gösterilmiştir.

Bekarları evlenmeyi,çocuğu olmayanları doğum yapmaya,bir çocuğu olana birden fazla çocuk sahibi olmaya,çalışmayan eşin evde oturmasıyla eşine sağladığı ekonomik fayda kadar irdeleyebilirsiniz.

(Rahmetli Prof.Dr.Şükrü Kızılot Hocam her sene mizah anlayışı ile bunları yazar idi.)

Ücretliler günlük artışa bakarak karar versinler diyelim.


Asgarî geçim indirimi
MADDE 32 – Ücretin gerçek usûlde vergilendirilmesinde asgarî geçim indirimi uygulanır.

YILBAŞINDA GEÇERLİ ASGARİ ÜCRET (2018 YILI)
2.029,50
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ
MİKTARLAR
BEKAR %50
152,21
EVLİ %10(EŞ ÇALIŞMAYAN)
30,44
İLK  1.ÇOCUK %7,5
22,83
İLK  2.ÇOCUK %7,5
22,83
3.ÇOCUK %10
30,44
4.ÇOCUK %5
15,22
BEKAR
152,21
EVLİ(EŞ ÇALIŞMAYAN)
182,65
EVLİ+1 ÇOCUK
205,48
EVLİ+2 ÇOCUK
228,31
EVLİ+3 ÇOCUK
258,75
EVLİ-EŞİ ÇALIŞAN
152,21
EVLİ+1 ÇOCUK
175,04
EVLİ+2 ÇOCUK
197,87
EVLİ+3 ÇOCUK
228,31
EVLİ+4 ÇOCUK
243,53
EVLİ+5 ÇOCUK
258,75

Asgarî geçim indirimi
MADDE 32 – Ücretin gerçek usûlde vergilendirilmesinde asgarî geçim indirimi uygulanır.

YILBAŞINDA GEÇERLİ ASGARİ ÜCRET ( 2017 YILI)
1.777,50
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ
MİKTARLAR
BEKAR %50
133,31
EVLİ %10(EŞ ÇALIŞMAYAN)
26,66
İLK  1.ÇOCUK %7,5
20
İLK  2.ÇOCUK %7,5
20
3.ÇOCUK %10
26,66
4.ÇOCUK %5
13,33
BEKAR
133,31
EVLİ(EŞ ÇALIŞMAYAN)
159,97
EVLİ+1 ÇOCUK
179,97
EVLİ+2 ÇOCUK
199,97
EVLİ+3 ÇOCUK
226,63
EVLİ-EŞİ ÇALIŞAN
133,31
EVLİ+1 ÇOCUK
153,31
EVLİ+2 ÇOCUK
173,31
EVLİ+3 ÇOCUK
199,97
EVLİ+4 ÇOCUK
213,3
EVLİ+5 ÇOCUK
226,63ARTIŞ MİKTARI

GÜNLÜK ARTIŞ MİKTARI
YILBAŞINDA GEÇERLİ ASGARİ ÜCRET ( KARŞILAŞTIRMA )
252
14,18%
8,4
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ
BEKAR %50
18,9
14,18%
0,63
EVLİ %10(EŞ ÇALIŞMAYAN)
3,78
14,18%
0,13
İLK  1.ÇOCUK %7,5
2,83
14,15%
0,09
İLK  2.ÇOCUK %7,5
2,83
14,15%
0,09
3.ÇOCUK %10
3,78
14,18%
0,13
4.ÇOCUK %5
1,89
14,18%
0,06
BEKAR
18,9
14,18%
0,63
EVLİ(EŞ ÇALIŞMAYAN)
22,68
14,18%
0,76
EVLİ+1 ÇOCUK
25,51
14,17%
0,85
EVLİ+2 ÇOCUK
28,34
14,17%
0,94
EVLİ+3 ÇOCUK
32,12
14,17%
1,07
EVLİ-EŞİ ÇALIŞAN
18,9
14,18%
0,63
EVLİ+1 ÇOCUK
21,73
14,17%
0,72
EVLİ+2 ÇOCUK
24,56
14,17%
0,82
EVLİ+3 ÇOCUK
28,34
14,17%
0,94
EVLİ+4 ÇOCUK
30,23
14,17%
1,01
EVLİ+5 ÇOCUK
32,12
14,17%
1,07

2018 YILI
AYLIK ARTIŞ MİKTARI
GÜNLÜK ARTIŞ MİKTAR
BEKAR %50
18,9
0,63
EVLİ %10(EŞ ÇALIŞMAYAN)
3,78
0,13
İLK  1.ÇOCUK %7,5
2,83
0,09
İLK  2.ÇOCUK %7,5
2,83
0,09
3.ÇOCUK %10
3,78
0,13
4.ÇOCUK %5
1,89
0,06
BEKAR
18,9
0,63
EVLİ(EŞ ÇALIŞMAYAN)
22,68
0,76
EVLİ+1 ÇOCUK
25,51
0,85
EVLİ+2 ÇOCUK
28,34
0,94
EVLİ+3 ÇOCUK
32,12
1,07
EVLİ-EŞİ ÇALIŞAN
18,9
0,63
EVLİ+1 ÇOCUK
21,73
0,72
EVLİ+2 ÇOCUK
24,56
0,82
EVLİ+3 ÇOCUK
28,34
0,94
EVLİ+4 ÇOCUK
30,23
1,01
EVLİ+5 ÇOCUK
32,12
1,07

Ücretin gerçek usûlde vergilendirilmesinde asgarî geçim indirimi uygulanır.

Asgarî geçim indirimi; ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgarî ücretin yıllık brüt tutarının; mükellefin kendisi için % 50'si, çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için % 10'u, çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere; ilk iki çocuk için % 7,5, üçüncü çocuk için %10, diğer çocuklar için % 5'idir. Gelirin kısmî döneme ait olması halinde, ay kesirleri tam ay sayılmak suretiyle bu süreye isabet eden indirim tutarları esas alınır. Asgarî geçim indirimi, bu fıkraya göre belirlenen tutar ile 103 üncü maddedeki gelir vergisi tarifesinin birinci gelir dilimine uygulanan oranın çarpılmasıyla bulunan tutarın, hesaplanan vergiden mahsup edilmesi suretiyle uygulanır. Mahsup edilecek kısmın fazla olması halinde iade yapılmaz.

İndirimin uygulamasında "çocuk" tabiri, mükellefle birlikte oturan veya mükellef tarafından bakılan (nafaka verilenler, evlat edinilenler ile ana veya babasını kaybetmiş torunlardan mükellefle birlikte oturanlar dâhil) 18 yaşını veya tahsilde olup 25 yaşını doldurmamış çocukları, "eş" tabiri ise, aralarında yasal evlilik bağı bulunan kişileri ifade eder.

İndirim tutarının tespitinde mükellefin, gelirin elde edildiği tarihteki medenî hali ve aile durumu esas alınır. İndirim, yukarıdaki oranlara göre hesaplanan tutarları aşmamak kaydıyla, ücret geliri elde eden aile fertlerinden her biri için ayrı ayrı, çocuklar için eşlerden yalnızca birisinin gelirine uygulanır. Boşananlar için indirim tutarının hesabında, nafakasını sağladıkları çocuk sayısı dikkate alınır.

Ücretlerin vergilendirilmesinde asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra, varsa teşvik amaçlı diğer indirim ve istisnalar dikkate alınır.

Bakanlar Kurulu, indirim konusu yapılacak toplam tutarın asgarî ücretin yıllık brüt tutarını aşmaması şartıyla ikinci fıkrada belirtilen asgarî geçim indirimi oranlarını artırmaya veya kanunî oranına kadar indirmeye yetkilidir.

AGİ ALAMAYANLAR İÇİN ŞİKAYET NEREYE YAPILIR?

AGİ alamayanlar için idari yaptırım ,SGK idari yaptırımı yoktur.

Bölge Çalışma ve İş Kur İl Müdürlüklerinin idari yaptırımı ise ücretin  eksik ödenmesinden dolayı İPC uygulanır.

AGİ'si ödenmeyenler için adres, maliye yani ücretlerinden kesinti yapan ,bunu muhtasar la beyan edilen mükellefin , bağlı olduğu vergi dairesine şikayet edilmesi gerekiyor.Onun için şikayetlerinizi işverenin bağlı olduğu Gelir İdaresi Başkanlığına yapmanız 
gerekmektedir.  Re’sen ya da ikmalen tarhiyat yapılarak işverene vergi ziyaı cezası da kesiliyor. 

VEDAT İLKİ
vedat.uzman@gmail.com