SON YAZILAR

10 Ocak 2018 Çarşamba

2018 yılı beyan sınırları, indirim ve istisna tutarları

Alo Sgk | 08:41 | | | | | | |


2018 yılı beyan sınırları, indirim ve istisna tutarları

Recep BIYIK


Dünya Gazetesi


Kira geliri istisna tutarı


2018 yılında elde edilecek konut kira gelirlerinin 4 bin 400 lirası gelir vergisinden müstesna. 2017 yılı gelirleri için bu tutar 3 bin 900 lira idi. Bu tutarı geçmeyen konut kira gelirlerinin beyan edilmesi gerekmiyor. Kira gelirinin bu tutarı geçmesi halinde ise bu kısım gelir vergisinden istisna. İstisna tutarının üzerinde gelir elde edilmesine rağmen beyan edilmemesi veya eksik beyan edilmesi durumunda, istisnadan yararlanma hakkı ortadan kalkıyor.

Taşınmaz alım satım kazançlarında istisna


Gelir Vergisi Kanunu’na göre, satın alma tarihinden itibaren beş yıl içinde yapılan taşınmaz satışından elde edilen kazançlar gelir vergisine tabi. 2018 yılında taşınmaz mal satışından elde edilen kazançların 12 bin liralık kısmı gelir vergisinden istisna. Bu tutar 2017 yılında elde edilen kazançlar için 11 bin lira idi.

Bazı gelirler için beyan sınırları

2018 yılında elde edilen, vergi kesintisine tabi tutulmamış veya istisnaya konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarında beyan sınırı 1.800 lira.

Yurt içinde elde edilen alacak faizleri veya yurt dışında elde edilen faizler bu kapsamda. Gelirin beyan sınırını geçmesi halinde, geçen kısmın değil gelirin tamamının 2019 yılında verilecek beyannameye dahil edilmesi gerekiyor.

2017 yılında elde edilmiş olan, vergi kesintisine tabi tutulmamış menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarına ilişkin beyan sınırı 1.600 lira idi.

Veraset ve intikal vergisi istisna tutarları

Bağışlar ve miras kalan değerler nedeniyle hesaplanan veraset ve intikal vergisi matrahından indirilecek istisna tutarları 2018 yılı için aşağıdaki gibi.


Asgari geçim indirimi tutarları

Ücretliler için 2018 yılında uygulanacak asgari geçim indirimi tutarları şöyle:


Engellilik indirimi tutarları

Çalışma gücünü belli ölçüde kaybeden ücretlilerle serbest meslek erbabı engellilik indiriminden yararlanabiliyor ve gelirlerinin bir kısmı bu çerçevede gelir vergisine tabi tutulmuyor. Ayrıca, bakmakla yükümlü olunan özürlü kişi varsa, ücretli ve serbest meslek erbabı, bu kişiler için de indirimden yararlanılabiliyor.

2018 yılında dikkate alınacak engellilik indirimi tutarları aşağıdaki gibi oldu...