SON YAZILAR

12 Ocak 2018 Cuma

2018 Yılı Vergi ve Muhasebe Parametreleri

Alo Sgk | 15:13 | | | |


2018 Yılı Vergi ve Muhasebe Parametreleri

Dr. Mustafa Alpaslan
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Bağımsız Denetçi
m.alpaslan@windowslive.com


01.01.2018 tarihi itibariyle uygulanacak yeni vergisel parametreler aşağıda olduğu gibidir. Yeni yılın iş alemine hayırlı ve uğurlu olmasını dileriz.
1. Fatura düzenleme sınırı 1.000 TL

2. Doğrudan gider yazılacak demirbaş ve hava parası (peştamallıklar) 1.000 TL,
3. İzaha davette kullanılacak sahte fatura tutarı: 57.000 TL,
4. Konut kira geliri istisnası: 4.400 TL
5. Bazı menkul sermaye iratlarına uygulanan indirim oranı: %100
6. Tevkifata tabi menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarında beyan sınırı: 34.000 TL
7. Tevkifata tabi olmayan menkul ve GMSİ limiti: 1.800 TL
8. Değer artış kazançları istisnası: 12.000 TL
9. Arızi kazançlar istisnası: 27.000 TL
10. Basit usule tabi mükellefler için kazanç indirim tutarı: 9.000 TL
11. Tahsilat ve ödemelerin banka sisteminden tevsik limiti: 7.000 TL (Bu uygulamaya riayet edilmemesi halinde kesilecek ceza %5 olup, bu tutar yıllık 1.200.000 TL yi geçemez.)
12. Veraset ve intikal vergisi istisnası: Evlatlıklar dahil, füru ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinden: 202.154 TL si, füru bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesi: 404.556 TL si
13. İvazsız intikallerde: 4.656 TL
14. Belli parayı ihtiva eden sözleşmeler, tahaahütnameler ve temliknamelerde: binde 9,48
15. Kira sözleşmelerinde (sözleşme süresine göre kira bedeli üzerinden) : binde 1,89
16. Geçici vergi oranı gelir vergisi mükelleflerinde %15, kurumlara %22 dır.
17. Mal ihracı, ihraç kayıtlı teslimler de teminatsız ve incelemesiz nakit iade sınırı: 5.000 TL
18. Hizmet ihracatında: miktarına bakılmadan VİR veya YMM raporu veya teminat istenilmeden sonucuna göre çözülür.
19. Elli ve daha fazla işi çalıştırılan işyerlerinde zorunlu istihdan oranları: %3 engelli özel sektörde, kamu %4 engelli
20. Vergiden müstesna yemek bedeli: 16.00 TL
21. Vergiden müstesna harcırah tabanı: 61.50 TL
22. Vergiden müstesna çocuk yardımı: 27.14 TL (30.06.2018 tarihine kadar)
23. Asgari ücret ve yasal kesintiler (16yaşından büyük):
Brüt:                                     2.029,50
S.P. İşçi payı:                        284.13
İşsizlik S. P. İşçi payı:           20,30
G.V: matrahı:                    1.725,07
G.V.:                                       258,76
D.v. :                                         15,40
Kesintiler top:                     578,59
Net ücret:                          1.450,91
24. Aylık tavan SGK primi ücreti: 15.221,40 TL
25. Aylık taban ücret (16 yaş b. ):  2.029,50 TL
26. Çıraklar için aylık asgari ücret tutarı: 608,85 TL
27. 20 ve üzeri personel çalıştıran işyerlerinde mesleki öğretim gören öğrencilere staj ve tamamlayıcı eğitim A.Ü. tutarı: 435,27 TL