SON YAZILAR

13 Ocak 2018 Cumartesi

2018 yılında uygulanacak asgari ücret

Alo Sgk | 13:02 | | | | | |2018 yılında uygulanacak asgari ücret

Berker Bostancı
Hürses


Asgari ücret tespit komisyonu tarafından belirlenip resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren asgari ücret şöyledir. 

16 yaşını doldurmuş/doldurmamış çalışanlar için 01.01.2018-31.12.2018 tarihleri arasında     2.029,50 TL (Brüt) olarak belirlenmiştir. (67,65 TL/gün x 30 gün)     

     
Brüt ücretten kesilen vergiler çıktıktan sonra ele geçecek net tutar aşağıda belirtilmiştir.

Bekar olan bir kişinin asgari ücreti agi (asgari geçim indirimi) dahil        1.603,12 TL.
Evli eşi çalışmayan çalışanın ücreti                                                         1.633,57 TL.
Evli eşi çalışmayan bir çocuklu olan çalışanın ücreti                             1.656,40 TL.
Evli eşi çalışmayan iki çocuklu olan bir çalışanın ücreti                         1.676,23 TL.
Evli eşi çalışmayan üç çocuklu olan bir çalışanın ücreti                         1.709,67 TL. 
Evli eşi çalışan çalışanın ücreti                                                                1.603,12 TL.
Evli eşi çalışan bir çocuklu olan çalışanın ücreti                                    1.625,95 TL.
Evli eşi çalışmayan iki çocuklu olan çalışanın ücreti                              1.648,79 TL.
Evli eşi çalışmayan üç çocuklu olan çalışanın ücreti                              1.679,23 TL.’dir.

Kapıcılarda durum ise biraz farklıdır.

Kapıcılardan gelir vergisi kesilmediğinden dolayı asgari geçim indirimi de hesaplanmaz. 
2018 yılında kapıcıların alacağı asgari ücret üzerinden ücreti şöyledir.

Brüt 2.029,50 TL. olup, net tutar ise 1.725,08 TL.’dir.

2018 Yılında Uygulanacak Asgari Ücretin Tespiti.                                                                                    
Asgari ücretin değişmesi nedeniyle Sosyal Güvenlik Kurumuna, 01.01.2018 ile 31.12.2018 tarihleri arasında 18 yaşından büyükler için uygulanacak olan asgari ücret esas alınarak; sigorta taban matrahı 2.029,50 TLsigorta tavan matrahı asgari ücretin yedi buçuk katı (2.029,50 TL x (*)7,5) 15.221,40 TL olacaktır.

Asgari ücretin değişmesi nedeniyle Sosyal Güvenlik Kurumunun uyguladığı idari ceza tutarlarında 01.01.2018 - 31.12.2018 tarihleri arasında aşağıdaki şekilde uygulanacaktır.

a) İşyeri bildirgesinin yasal süre içinde kuruma verilmemesi veya internet, elektronik ortamda göndermekle yükümlü olanların bu yükümlülüklere uymamaları halinde...