SON YAZILAR

11 Ocak 2018 Perşembe

2018 Yılında Yeniden Değerleme Oranı Vergi Dilimlerine Uygulandı mı?

Alo Sgk | 08:56 | | | |


2018 Yılında Yeniden Değerleme Oranı Vergi Dilimlerine Uygulandı mı?

Vedat İLKİ
vedat.uzman@gmail.com

Yıllara göre yeniden değerleme oranı ile birlikte ücretlilerin vergi dilimi artışları belirleniyor.

Aşağıdaki tabloları incelediğinde ücretliler için vergi dilimi artışları yeniden değerleme oranı 2017 yılında unutulduğunu göreceğiz.

Geçmiş yıllar ise yeniden değerleme oranın bazı vergi dilimleri gerisinde kalmıştır.


YENİDEN DEĞERLEME ORANLARI
 
Yıllar
İlgili VUK Genel Tebliği
Yeniden Değerleme Oranı (%)
Belirlenen Vergi Dilimi Yılı
2017
484 Sıra No.lu VUK GT
14,47
2018
2016
474 Sıra No.lu VUK GT
3,83
2017
2015
457 Sıra No.lu VUK GT
5,58
2016
2014
441 Sıra No.lu VUK GT
10,11
2015
    
2015
2014
Artış
Yeniden Değerleme oranı %10,11
12000
11000
9,09%
 
29000
27000
7,41%
 
106000
97000
9,28%
 
    
2016
2015
Artış
Yeniden Değerleme oranı %5,58
12600
12000
5,00%
 
30000
29000
3,45%
 
110000
106000
3,77%
 
    
2017
2016
Artış
Yeniden Değerleme oranı %3,83
13000
12600
3,17%
 
30000
30000
0,00%
 
110000
110000
0,00%
 
    
2018
2017
Artış
Yeniden Değerleme oranı %14,47
14800
13000
13,85%
 
34000
30000
13,33%
 
120000
110000
9,09%
 

Bu yıl vergi dilimlerinde ilk üç  dilim için yeniden değerleme oranına yakın değerleme yapılmış,üst dilimde ise %9,09 olarak belirlenmiştir.

Buna göre Asgari Ücretli de %20’lik dilime girmiştir.

AY
MAAŞ
SSK MATRA
SSK%14
SSK%1
ÖNCEKİ GVM
GELVER
DAMGA
ARANET
AGİORANI
AGİTUTARI
TOPLAM
FARK
EYLÜL
2.029,50
2.029,50
284,13
20,3
13.800,60
295,05
15,4
1.414,63
50
152,21
1.566,84
36,28
EKİM
2.029,50
2.029,50
284,13
20,3
15.525,68
345,02
15,4
1.364,66
50
152,21
1.516,87
86,25
KASIM
2.029,50
2.029,50
284,13
20,3
17.250,75
345,02
15,4
1.364,66
50
152,21
1.516,87
86,25
ARALIK
2.029,50
2.029,50
284,13
20,3
18.975,83
345,02
15,4
1.364,66
50
152,21
1.516,87
86,25

III.DERECE ENGELLİ VERGİ DİLİMİNE TAKILMIŞTIR


AY
MAAŞ
SSK MATRA
SSK%14
SSK%1
ÖNCEKİ GVM
GELVER
DAMGA
ARANET
AGİORANI
AGİTUTARI
TOPLAM
FARK
KASIM
2029,5
2029,5
284,13
20,3
14850,75
297,02
15,4
1412,66
50
152,21
1564,87
38,25
ARALIK
2029,5
2029,5
284,13
20,3
16335,83
297,02
15,4
1412,66
50
152,21
1564,87
38,25

SGDP Çalışanlar vergi dilimi ile asgari ücrette fark alamayacaktır.

2018 yılında Eylül ayında Asgari ücretin netten 1.603,12 TL düşme konusu gündeme gelecektir.