SON YAZILAR

20 Ocak 2018 Cumartesi

2018 Yılının ilk altı ayında gelir vergisinden istisna yurtiçi gündelik (harcırah) tutarları

Alo Sgk | 10:08 | | | | | |


2018 Yılının ilk altı ayında gelir vergisinden istisna yurtiçi gündelik (harcırah) tutarları

Berker Bostancı
Hürses

6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 ve 50’nci maddeleri uyarınca 2018 yılının ilk altı ayında verilecek yurtiçi gündelikleri yeniden tespit edilmiştir.


25.08.2017 tarihli 30165 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklar İlişkin 2018 ve 2019 Yıllarını Kapsayan 4. Dönem Toplu Sözleşme’ye İstinaden yayımlanan, Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğüne ait 04.01.2018 tarihli Genelge ile belirlenen katsayılarının gösterge rakamları ile çarpımı suretiyle hesaplanan ve 01.01.2018 - 30.06.2018 tarihleri arasında geçerli olmak üzere 2018 yılının ilk altı ayına ait devlet memurları maaş katsayısı (0,108550)’e taban aylık katsayısı (1.699121)’e yükseltilmiştir.

Bu değişiklik nedeniyle vergiden istisna edilecek yurt içi gündeliklere ait brüt ücret ve bu ücretlere karşılık olarak gelir vergisinden muaf tutarlar aşağıdaki gibi uygulanacaktır.

01 Ocak 2018– 30 Haziran 2018 Tarihleri Arasında Vergiden Müstesna Tutulacak Yurtiçi Harcırah Tutarları

Gündeliklerin Tekabül                                               Vergiden Müstesna
Ettiği Brüt Aylıklar                                                     Gündelik Tutarlar