SON YAZILAR

24 Ocak 2018 Çarşamba

6772 Sayılı Kanun Kapsamına Giren Kurumlarda Çalışan İşçilere, 2018 Yılında Yapılacak İlave Tediyelerin Sürelerinin Belirlenmesi Hakkında Karar BKK 2018/11212

Alo Sgk | 09:09 | | |


6772 Sayılı Kanun Kapsamına Giren Kurumlarda Çalışan İşçilere, 2018 Yılında Yapılacak İlave Tediyelerin Sürelerinin Belirlenmesi Hakkında Karar BKK 2018/11212


24 Ocak 2018 Tarihli Resmi Gazete
Sayı: 30311 
Karar Sayısı : 2018/11212

4/7/1956 tarihli ve 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere 2018 yılında;
a) Kanunun 1 inci maddesine göre yapılacak ilave tediyenin birinci yarısının 26/1/2018, diğer yansının 8/6/2018 tarihinde,
b) Kanunun 2 nci maddesine göre maden işletmelerinin münhasıran yer altı işlerinde çalışanlara yapılacak ilave tediyenin tamamının 24/12/2018 tarihinde,
ödenmesi; Maliye Bakanlığının 11/1/2018 tarihli ve 404 sayılı yazısı üzerine, mezkur Kanunun 4 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 17/1/2018 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Recep Tayyip ERDOĞAN
Cumhurbaşkanı
Binali YILDIRIM
Başbakan
Bakanlar Kurulu