SON YAZILAR

10 Ocak 2018 Çarşamba

Arabuluculuk Artık Zorunlu

Alo Sgk | 09:00 | | | |


Arabuluculuk Artık Zorunlu

Av. Arb. Y. Burak ASLANPINAR
Hürses

Artık hukukumuzda "arabuluculuk" var.

Aslında arabuluculuk için "artık" demek çok doğru değil. Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu, 2012 yılında yayımlandı ve yürürlüğe girdiği 2013 yılından bu yana uygulanabilir halde.


Ancak arabuluculuk, 5 yıldır kat edemediği mesafeyi, 1 Ocak 2018'den itibaren yürürlüğe giren İş Uyuşmazlıklarında "Dava Şartı Olarak Arabuluculuk" (kamuoyunda bilindiği şekliyle "Zorunlu Arabuluculuk") ile birlikte bir anda aştı.

Öyleyse "artık" ifadesini dava şartı olan arabuluculuk için kullanmak ve "artık hukukumuzda zorunlu arabuluculuk var" demek en doğrusu.

Nedir Bu Zorunlu Arabuluculuk?

Zorunlu arabuluculuk olarak adlandırılan mesele, esasında iş davalarına ilişkin bir dava şartı. 1 Ocak 2018'den itibaren yürürlüğe giren Kanun hükmüne göre; "bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan işçi veya işveren alacağı ve tazminatı ile işe iade talebiyle açılan davalarda, arabulucuya başvurulmuş olması dava şartıdır". (7036 İş Mahkemeleri Kanunu md. 3/1)

Yani doğrudan dava açmak mümkün değil. Önce arabulucuya gitmek gerekiyor.

Kapsamdaki ve Kapsam Dışı Uyuşmazlıklar

Arabulucuya başvurunun...