SON YAZILAR

17 Ocak 2018 Çarşamba

Arabuluculukta tarafları kim temsil eder?

Alo Sgk | 12:14 | | | | | | | | |


Arabuluculukta tarafları kim temsil eder?

Av. Arb. Y. Burak Aslanpınar
Hürses

Arabuluculuk süreci ve sonuçları gerçekten çok önemli ve hafife alınmaması gerekiyor.

Örneğin arabuluculuk sonunda anlaşma olursa, anlaşma belgesi, "ilam" yani mahkeme kararı niteliğinde. Üstelik üzerinde anlaşılan konularda taraflarca dava açılamıyor.
İş davalarında arabulucuya başvuru dava şartı olup arabuluculuk sonunda anlaşılamadıysa dava şartının yerine getirildiği arabulucu nezdinde düzenlenecek son tutanakla ispatlanabiliyor.


Bunlar ve daha birçok önemli sonucu nedeniyle bu süreçte tarafları kimin temsil ettiği, temsilcinin yetkili olup olmadığı konularında dikkatli olunması gerekiyor.

Toplantıya Katılabilecek Kişiler

Arabuluculuk müzakerelerine taraflar; "bizzat, kanuni temsilcileri veya avukatları aracılığıyla" katılabiliyor. Uyuşmazlığın çözümüne katkı sağlayabilecek uzman kişiler de müzakerelerde hazır bulundurulabiliyor (6325 sayılı Kanun md. 15/6).

Sayılan kişiler bir arada da toplantıda mevcut olabiliyor. Mesela bir limited şirketin müdürü, avukatı ve konu hakkında uzman müzakerede bulunabiliyor.

İş uyuşmazlıklarında dava şartı olan arabuluculukla sınırlı olmak üzere, "işverenin yazılı belgeyle yetkilendirdiği çalışanı" da görüşmelerde işvereni temsil edebiliyor ve son tutanağı imzalayabiliyor.

Hem Alt İşveren Hem Asıl İşveren Katılmalı

İşçinin işe iade talebiyle yaptığı başvuru konusu olayda asıl işveren-alt işveren ilişkisi var ise...