SON YAZILAR

11 Ocak 2018 Perşembe

Arabulucuya Başvurunun Sürelere Etkisi

Alo Sgk | 09:32 | | | |


Arabulucuya Başvurunun Sürelere Etkisi

Av. Arb. Y. Burak Aslanpınar
Hürses

Arabulucuya başvuru ve arabuluculuk süreci, zamanaşımına ve hak düşürücü sürelere (mesela dava açma süresine) etki ediyor.


Ancak bu etki her uyuşmazlıkta aynı değil. Başvuru yapılan uyuşmazlığın türüne göre değişiyor.

Şu anda hukukumuzda uyuşmazlık konusuna göre değişen iki tür arabuluculuk var:

1) Zorunlu Arabuluculuk

2) İhtiyari (Seçimlik) Arabuluculuk

Bu iki arabuluculuk türünden hangisinde arabulucuya başvuru yapıldığına göre sürelere olan etki değişiyor.

İş Uyuşmazlıklarında Zorunlu Arabuluculukta Sürelere Etki

İş uyuşmazlıklarında dava şartı olan (zorunlu) arabuluculukta; adliyede bulunan Arabuluculuk Bürosuna başvurulmasından, arabulucu tarafından son tutanağın düzenlendiği tarihe kadar geçen sürede zamanaşımı duruyor ve hak düşürücü süreler işlemiyor (İş Mahkemeleri Kanunu md. 3/17).

Burada arabulucunun, görevlendirildiği tarihten itibaren üç hafta içinde yapılan başvuruyu sonuçlandırması gerektiğini ve bu sürenin, zorunlu hallerde, arabulucu tarafından en fazla bir hafta uzatılabileceğini belirtmekte fayda var.

İhtiyari Arabuluculukta Sürelerin Durumu

İhtiyari arabuluculukta, arabulucuya başvurunun sürelere etkisi daha farklı...