SON YAZILAR

9 Ocak 2018 Salı

Asgari ücret artışı neleri değiştirdi

Alo Sgk | 09:06 | | | | | | | | |


Asgari ücret artışı neleri değiştirdi

Arif TEMİR
Güneş Gazetesi

Asgari ücret 29 Aralık 2017 tarihinde Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Jülide Sarıeroğlu tarafından Asgari Ücret Tespit Komisyonunca belirlenen 2018 yılında uygulanacak asgari ücret kamuoyuna açıklandı. Buna göre 2018 yılında uygulanacak asgari ücret,  Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından milli seviyede tek asgari ücret uygulanması şeklinde belirlendi. Bu karar 30.12.2017 tarihinde Resmi Gazetede yayınlandı. Buna göre asgari ücret 01.01.2018-31.12.2018 tarihleri arasında günlük olarak brüt 67,65  TL, aylık brüt 2.029,50 TL olarak belirlendi. Bu dönemde asgari ücret aylık net  1.603,12  TL olacak. Asgari ücretin işverene maliyeti ise yaklaşık  2.384,66 TL (%5 Hazine Desteği Dahil Edilmiş Hali) olacak. 2018 yılında uygulanacak olan asgari ücretin meydana getirdiği değişiklikler/yansımalar nasıl olacak? Bunu başlıklar halinde açıklayalım.   


Yapılan kesintiler 
Asgari ücretten gelir ve damga vergisi ile SGK primi ve işsizlik sigortası primi kesiliyor.  

Kapıcılarının ücreti 
Konut kapıcılarının ücretlerinden herhangi bir vergi kesilmiyor. Dolayısı ile kapıcıların ücretleri diğer çalışanlara göre biraz daha yüksek oluyor. 2018 yılında  asgari ücret üzerinden çalışan kapıcılar  yaklaşık 1.725,08 TL aylık net ücret alacak. 

Prime esas ücret  
01.01.2018-31.12.2018 tarihleri arasında, sigorta primi kesintisine esas alınacak aylık ücretin, 
l Alt sınırı  2.029,50 TL  
l Üst sınırı 15.221,25  TL (asgari ücretin 7,5 katı)  olacak. Örneğin ayda 20 bin TL ücret alan bir işçinin  4.778,75 TL kısmından  sigorta primi kesilmeyecek.  

Asgari geçim indirimi 
Ücretlilerin, asgari geçim indirimleri 2018 yılı sonuna kadar 2018 yılı ocak ayında belirlenen  2.029,50  TL üzerinden hesap edilecek. Asgari geçim indirimi çalışan için brüt asgari ücretin yüzde 50’si, çalışmayan eşi için yüzde 10’u, birinci ve ikinci çocuğun her biri için asgari ücretin yüzde 7.5’i, üçüncü çocuk için yüzde 10’u ve daha fazla   her çocuk için yüzde 5’i esas alınacak.  

Borçlanma primleri 
Doğum, askerlik, yurt dışı vb borçlanmalarda...