SON YAZILAR

27 Ocak 2018 Cumartesi

Bağımsız denetime tabi şirketlerin internet sitesi

Alo Sgk | 09:25 | | | |


Bağımsız denetime tabi şirketlerin internet sitesi

Soner ALTAŞ - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Başmüfettişi
Dünya Gazetesi

Kamu Gözetimi Kurumu’nun verilerine göre ülkemizde 2016 yılı sonu itibariyle bağımsız denetime tabi olan şirket sayısı 6 bin 250’dir. Bu şirketler ile sonradan kapsama dahil olacaklar, bağımsız denetim kapsamına girdikleri tarihten itibaren üç ay içinde internet sitesi açmak ve bu sitenin belirli bir bölümünü şirketçe kanunen yapılması gereken ilanların yayımlanmasına özgülemek zorundadırlar. Bu şirketlerin internet sitelerinde bulundurmaları zorunlu olan içerik ile bunların internet sitelerine konulma ve internet sitelerinde kalma süreleri Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelik’te açık bir şekilde düzenlenmiştir. Anılan yönetmelikte şirketlerin internet sitelerinde bulundurmaları zorunlu olan içerik ile bunların internet sitelerine konulma ve internet sitelerinde kalma süreleri sürekli ve en az altı ay olmak üzere ikili bir yapıda düzenlenmiştir.Bağımsız denetime tabi şirketin MERSİS numarası, ticaret unvanı, merkezi, taahhüt edilen ve ödenen sermaye miktarı ile anonim şirketlerde yönetim kurulu başkan ve üyelerinin, limited şirketlerde müdürlerin, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde yöneticilerin ad ve soyadları; bir tüzel kişinin anonim şirketlerde yönetim kuruluna üye, limited şirketlerde ise müdür olarak seçilmesi durumunda tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına tüzel kişi tarafından belirlenen gerçek kişinin de tescil ve ilan olunduğuna ilişkin açıklama...

Kaynak ve Yazının Devamı ► https://www.dunya.com/kose-yazisi/bagimsiz-denetime-tabi-sirketlerin-internet-sitesi/400413