SON YAZILAR

25 Ocak 2018 Perşembe

Bordro Parametreleri (2018 Yılı)

Alo Sgk | 09:14 | | | | |


2018 Yılı Bordro Parametreleri

Vedat İLKİ

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi sigortalıların sigorta primi ve işsizlik sigortası primlerine esas günlük ve aylık kazançlarının alt ve üst sınırları


Ø  Günlük kazanç alt sınırı : 67,65 TL

Ø  Aylık kazanç alt sınırı : 2.029,50 TL

Ø  Günlük kazanç üst sınırı : 507,38 TL (*)

Ø  Aylık kazanç üst sınırı : 15.221,40 TL

Prime esas kazançlardan istisna tutulacak yemek parası, çocuk zammı ve aile zammı (yardımı) tutarları;

5510 Sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi sigortalıların;

Ø  - Yemek parası:

1/1/2018 ila 31/12/2018 tarihleri arasında; 67,65 TL x % 6 = 4,06 TL (*) (Günlük)

- Çocuk zammı:

Ø  1/1/2018 ila 31/12/2018 tarihleri arasında; 2.029,50 TL x % 2 = 40,59 TL (Aylık)

- Aile zammı (yardımı):

Ø  1/1/2018 ila 31/12/2018 tarihleri arasında; 2.029,50 TL x %10 = 202,95 TL (Aylık)

tutarındaki kazançları, prime esas kazanca dahil edilmeyecektir.

-BES VE Özel Sağlık Sigortası:

Ø  1/1/2018 ila 31/12/2018 tarihleri arasında; 2.029,50 TL x %30 = 608,85 TL (Aylık) tutarındaki kazançları, prime esas kazanca dahil edilmeyecektir.

        GELİR VERGİSİ

14.800 TL'ye kadar              %15
14.800 - 34.000 TL arası      %20
34.000 - 120.000 TL arası    %27
120.000 TL ve fazlası için   %35

ENGELLİ İNDİRİMİ

Birinci derece engelliler için 1000 TL
İkinci derece engelliler için 530 TL
Üçüncü derece engelliler için 240 TL

KIDEM TAZMİNATI


Unsurlar
2018-Ocak


Aylık Gösterge
Veri
Ocak


Ek Gösterge
1.500
162,83


Taban Aylık Göstergesi
8.000
868,40


Kıdem Göstergesi
1.000
1.699,12


Tazminat Yansıtma
500
54,28


Kıdem Tazminat Tavanı
215
2.217,13
5.001,76


Kıdem Tazminatından SGK Primi ve İşsizlik Primi Alınmaz, Gelir Vergisinden Muaf olup, sadece Damga Vergisi uygulanır.

Şartları:
1475/14'üncü Maddesinde yazılıdır.
Toplu iş sözleşmeleri ile 1 yıl kıdem karşılığı 30 günden fazla belirlenir, fakat tavan rakamı aşamaz. Tavan rakamı aşması halinde tıpkı ücret ödemesi gibi değerlendirilir.


AİLE YARDIMI ÖDENEĞİ

 (Eş İçin Yapılan Ödeme)


Yürürlük Tarihi
Aylık Katsayı
Gösterge
Tutar (TL)

1 Ocak 2018
0,108550
2.134
231,65


Aile Yardımı özel sektörde Gelir Vergisi ve Damga vergisine tabi olup, SGK yönünden muafiyet sınırlarını aşan miktar SPEK ve işsizlik primine tabi tutulur.

ÇOCUK YARDIMI

ÇOCUK YARDIMI ÖDENEĞİ

(Bir Çocuk için Yapılan Ödeme)

GEÇERLİLİK TARİHİ
AYLIK KATSAYI
GÖSTERGE
MİKTAR (TL)

1 Ocak 2018
0,108550
250
27,14


Not: Çocuk için ödenmekte olan aile yardımı ödeneği, 15/1/2005 tarihinden itibaren (0-6) yaş grubunda yer alan çocuklar için bir kat artırımlı ödenmektedir.

Özel Sektör işyerlerinde Gelir Vergisinden muaf,damga vergisine tabi olup,SGK muafiyet sınırını aşan miktar üzerinden SPEK prim ve işsizlik primi alınır.


ÜCRETLİLERDE DAMGA VERGİSİ
Binde 7,59