SON YAZILAR

19 Ocak 2018 Cuma

Bu işleri yapanlar erken emekli oluyor

Alo Sgk | 10:46 | | | | | |


Bu işleri yapanlar erken emekli oluyor

Arif TEMİR
Güneş Gazetesi

Erken emeklilik, emekli olmayı bekleyen insanların önemli beklentileri arasında yer alıyor.  Çalışanların erken emekli olabilmelerini sağlayan bazı  fırsatlar var. 5510 sayılı Kanun ile emeklilik yaşı bazı istisnalar dışında kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş olarak belirlenmiştir.  Emeklilik bulunulan statü, sigortalılık süresi,  prim ödeme gün sayısı ve yaşa göre değişkenlik gösteriyor. Erken emekliliği sağlayan işleri ve meslekleri açıklayalım.    


Erken emekli eden işler 
Aşağıda belirtilen işlerde çalışanlara fiili hizmet zammı uygulanarak çalıştıkları sürenin belirli bir oranı ilave hizmete sayılıyor. Belirli bir kısmı da emeklilik yaş hadlerinden düşürülüyor. Kurşun ve arsenik işleri, yangın söndürme işlerinde çalışanlar, cam fabrika ve atölyeleri, cıva üretimi işleri sanayii,  çimento fabrikaları, kok fabrikalarıyla  termik santraller, alüminyum fabrikaları, demir ve çelik fabrikaları, döküm fabrikaları, asit üretimi yapan fabrika ve atölyeler, yeraltı işleri, radyoaktif ve  radyoiyonizan maddelerle  yapılan işler, su altında veya su altında basınçlı hava içinde çalışmayı gerektiren işler.  

Erken emekli eden meslekler 
Aşağıda belirtilen  mesleklerde çalışanlara fiili hizmet zammı uygulanarak çalıştıkları sürenin belirli bir oranı ilave hizmete sayılıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri’nde çalışanlar, emniyet ve polis mesleğinde çalışanlar,  Milli İstihbarat Teşkilatı’nda çalışanlar,  Basın Kartı Yönetmeliğine göre basın kartı sahibi olmak  suretiyle fiilen çalışanlar. Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunda basın kartı sahibi olmak suretiyle  haber hizmetinde fiilen çalışanlar. Cezaevlerinde çalışan görevliler.   

Erken emeklilik süresi 
İlk defa 5510 sayılı Kanuna göre sigortalı olanlar ile haklarında 5510 sayılı Kanuna göre yaşlılık aylığı bağlanacaklar hakkında fiili hizmet süresi zammı olarak eklenecek azami süre 1 Ekim 2008 tarihinden itibaren bu tarihten önce görevde bulunanlar dahil 5 yıla düşürülmüştür. Türk Silahlı Kuvvetleri personeli, emniyet ve polis mesleğinde görevli personel ve MİT personelinin azami yararlanacağı süre 8 yıldır. Maden ocakları, kanalizasyon ve tünel yapımı gibi yer altında yapılan işlerde çalışanlar ise süre sınırlamasına tabi değil. Fiili hizmet süresi zammının emeklilik yaşından düşülebilmesi için ölüm ve maluliyet halleri hariç yeraltı işlerinde...