SON YAZILAR

11 Ocak 2018 Perşembe

Çalışanlar dikkat! Bunları yapmayın

Alo Sgk | 09:26 | | | | | | | |


Çalışanlar dikkat! Bunları yapmayın

Ali ŞERBETÇİ
Takvim Gazetesi

● İşlerin kötü gidip işverenin iflas etmesi ya da herhangi bir nedenle işi bırakma durumu haricinde çalışanların hangi durumlarda işine son verilebilmektedir?


H.A. 


a) İş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri için gerekli vasıflar veya şartlar kendisinde bulunmadığı halde bunların kendisinde bulunduğunu ileri sürerek yahut gerçeğe uygun olmayan bilgiler veya sözler söyleyerek işçinin işvereni yanıltması. 

b) İşçinin, işveren yahut bunların aile üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak sözler sarfetmesi veya davranışlarda bulunması yahut işveren hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ihbar ve isnadlarda bulunması. 

c) İşçinin işverenin başka bir işçisine cinsel tacizde bulunması. 

d) İşçinin işverene yahut onun ailesi üyelerinden birine yahut işverenin başka işçisine sataşması, işyerine sarhoş yahut uyuşturucu madde almış olarak gelmesi ya da işyerinde bu maddeleri kullanması. 

e) İşçinin, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunması. 

f) İşçinin, işyerinde, yedi günden fazla hapisle cezalandırılan ve cezası ertelenmeyen bir suç işlemesi. 

g) İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki iş günü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü yahut bir ayda üç iş günü işine devam etmemesi. 

h) İşçinin yapmakla ödevli bulunduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar etmesi. 

ı) İşçinin kendi isteği veya savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi, işyerinin malı olan veya malı olmayıp da eli altında bulunan makineleri, tesisatı veya başka eşya ve maddeleri otuz günlük ücretinin tutarıyla ödeyemeyecek derecede kayba uğratması olarak İş Kanunu'nda belirtilmiştir

İSTİFA EDEN TAZMİNAT ALABİLİR Mİ?

● Kurumsal bir şirkette 5 senedir çalışmaktayım. Kendi işimi kurmak ve esnaflık yapmak için işten ayrılmayı düşünüyorum. İşten ayrılacağımı çalıştığım yere bildirmek zorunda mıyım? 5...562461 Nolu SMS


İşyerinden haklı bir neden olmadan kendi isteğinizle ayrılmanız halinde İş Kanunu'na göre tazminata hak kazanmazsınız. Ancak 08.09.1999 tarihinden önce sigorta başlangıcınız varsa ve 15 yıl, 3600 prim gününüz tamamsa Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan alacağınız 'yaşı bekleyeceğinize dair' yazı ile kıdem tazminatı alma hakkınız olabilir.


İşten ayrılmanıza gelince; işverene ayrılmadan önce 8 hafta evvelden yazılı olarak ayrılacağınızı bildirmek zorundasınız. Bildirmezseniz işveren sizden 8 haftalık ücretiniz tutarında ihbar tazminatı talep edebilir. Bu durumda da siz işverene ihbar tazminatı ödemek zorunda kalabilirsiniz.

NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?...


Kaynak ve Yazının Devamı ► https://www.takvim.com.tr/yazarlar/aliserbetci/2018/01/11/calisanlar-dikkat-bunlari-yapmayin