SON YAZILAR

19 Ocak 2018 Cuma

Cenaze Yardımında Vekil Memur Vatandaş Ayrımı

Alo Sgk | 09:12 | | | |


Cenaze Yardımında Vekil Memur Vatandaş Ayrımı

Vedat İLKİ

Cenaze yardımı dediğimiz sosyal yardım ülkemizde hiyerarşik konumunuza göre belirleniyor.


  v  TBMM Vekil
  v  Devlet Memuru
  v  İşçi, Esnaf ölümü olmak üzere.

Sosyal Güvenliğimiz birleştirilse bile cenaze yardımlarında  kast sistemi bulunuyor.

Bir çok sigortalı ise bu sistemin işleyişini bilmezler.

Oysa yazılarımızı takip edenler ise bunu merak ediyorlar.

Vekil Ölürse Nasıl Yardım Alır

3671 sayılı Kanunun ile TBMM Üyelerinin Kazanımları Düzenlenmiştir.

Sosyal Haklar Başlığında;

Ölüm Yardımı
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin ölümleri halinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile ek ve değişikliklerine göre en yüksek Devlet Memurunun almakta olduğu aylığın (ek gösterge dahil) oniki aylık tutarı ölüm yardımı olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi bütçesinden usulü dairesinde ve resen ödenir.Yasama Organı üyeliği sona erenler için bu yardım ölüm tarihi itibariyle birinci fıkraya göre hesaplanacak miktarın yarısı tutarında olmak üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi bütçesinden ödenir. Bu madde uyarınca ölüm yardımı yapılanlara diğer mevzuat hükümleri ile öngörülen ölüm yardımları yapılmaz.657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 208 inci maddesi hükümleri uygulanır.
Kısaca Görev de Vefat eden vekilimize:

En yüksek Devlet Memuru Aylığı:9.500x0,108550x12=12.375 TL.

Görev Süresi Bitenler İçin Bu Yardım Tutarı:6.187 TL.

657 Tabi Memurlar İçin Ölüm Yardımı:

Memurun ölümü halinde sağlığında bildirdiği  kimseye, bildirim yapmamışsa eşine ve çocuklarına, hiçbiri olmaması halinde  ana ve babasına, onlar da  yoksa kardeşlerine en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) iki katı tutarında ölüm yardımı ödeneği verilir. Ölüm yardımı ödeneği, hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz.

Memurun Ölümü Halinde [(8.000 + 1.500) x 0,108550] x 2
2.062 TL.

Memur’un bir diğer avantajı SGK Ölüm Yardımından yararlanır.

Emekli olması halinde 5434 göre emekli aylığının bir aylık tutarında yardım alacaktır.

İşçi ve Esnaf Ölürse Yardım Tutarı:

5510 sayılı SS ve GSSK 37.maddesinin üçüncü fıkrasında cenaze ödeneği tanımlaması yapılmıştır; 

İş kazası veya meslek hastalığı sonucu veya sürekli iş göremezlik geliri, malûllük, vazife malûllüğü veya yaşlılık aylığı almakta iken veya kendisi için en az 360 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi bildirilmiş olup da ölen sigortalının hak sahiplerine SGK Yönetim Kurulunca belirlenip Bakan tarafından onaylanan tarife üzerinden cenaze ödeneği ödenir. Cenaze ödeneği, sırasıyla sigortalının eşine, yoksa çocuklarına, o da yoksa ana babasına, o da yoksa kardeşlerine verilir.

2018 yılı için 594,00 TL olarak belirlenmiştir.

TARIM İŞÇİSİNE CENAZE ÖDENEĞİ :

2925 sayılı Kanun gereğince;
Cenaze masrafı karşılığı yalnızca iş kazası veya meslek hastalığı sonucu ölüm halinde ödenecektir.

SONUÇ:
      
          Vekil ölünce 12.375 TL
*      Memur ölünce 2.062 TL
*      İşçi ve Esnaf Ölürse 594 TL
Kısaca norm ve standartlar tartışılır.