SON YAZILAR

20 Ocak 2018 Cumartesi

Çırak ve staj sigortası başlangıcı emekliliğe esas başlangıç mı oldu?

Alo Sgk | 09:38 | | | | | | | |


Çırak ve staj sigortası başlangıcı emekliliğe esas başlangıç mı oldu?

Ekrem SARISU
Posta Gazetesi

Soru: 5 Aralık’ta 30261 sayılı Resmi Gazete’de 52’nci sayfa madde 5 a bendinde ‘mesleki eğitimde staj görevine başlanması ile sigortalı hak ve yükümlülükleri başlar’ şeklinde yayımlanan kanun, stajyerliğin emeklilikte başlangıç olarak sayılmasını sağlıyor mu? ● Mustafa YILDIZ


Cevap: Söz konusu yönetmenlik değişikliği, çırak ve staj sigortasının emeklilik işlemlerinde sigorta başlangıç tarihi olarak kabul edileceği gibi bir yanlış anlamaya yol açtı. Yönetmenlik değişikliği staj başlangıcını, emekliliğe esas sigorta başlangıcı sayılmasını sağlamıyor. Şöyle ki; daha önce kamu kurum ve kuruluşları tarafından desteklenen projelerde görevli ‘bursiyerler’ sigortalı sayılmamaktaydı. 26 Şubat 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 6676 sayılı yasa ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 5, 7, 80 ve 87’nci maddelerinde yapılan değişiklikle, kamu destekli projelerde çalışan bursiyerler, stajyerler gibi çalışanlar iş kazası ve meslek hastalığı ve genel sağlık sigortalısı sayılmışlardır.

5 Aralık 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmenlik değişikliği, 6676 sayılı yasa ile 5510 sayılı kanunda yapılan değişliğin yönetmenliğe yansıtılmasından başka bir şey değildir. Söz konusu yönetmenlik değişikliği ile yasada yapılan değişikliğe paralel olarak, sigorta başlangıç tarihini belirleyen maddeye, ‘bursiyerler’ eklenmiştir. Değişlik yapan yönetmelik maddesinin eski ve yeni hali arasında tek fark, madde metnine bursiyerlerin işlenmesinden ibarettir. Maddede belirtilen sigortalık başlangıcı, iş kazası ve meslek hastalığı ve genel sağlık sigortalılığının başlangıcıdır.

Nitekim yönetmenliğin değişikliğine yol açan 6676 sayılı kanunun 22’nci maddesinin gerekçesinde, söz konusu değişikliğin, kamu kurum ve kuruluşları tarafından desteklenen projelerde görevli bursiyerlerin iş kazası ve meslek hastalığı sigortası ile genel sağlık sigortası kapsamında sigortalılık başlangıcını belirlemek için yapıldığı belirtilmektedir.

Emekliliğe esas sigorta başlangıç tarihi; kişileri emekli eden malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına ilk defa SGK’ya
çalışma süresi bildirilen gündür. Bu hüküm, ne yasa ile ne de yönetmenlikle değiştirilmemiştir.

Sonuç olarak; çırak ve staj başlangıç tarihi emeklilik işlemlerinde sigorta başlangıcı sayılmamaktadır. Yönetmenlik değişikliği de bu hükmü değiştirmemiştir.Askerlik sürenize göre 56 veya 57 yaşa tabisiniz

Soru: 
23 Şubat 1974 doğumluyum. SSK başlangıç tarihim 1 Kasım 1998. Toplam 4055 gün prim ödemem var. Askerliği de borçlanırsam, ne zaman emekli olabilirim? ● ERKAN

Cevap: Sigorta başlangıç tarihinden önce yaptığınız en az 520 gün askerlik süreniz varsa borçlanmanız ve borçlanmanın dışında ayrıca 1250 gün daha prim ödeyerek toplam priminizi 5825 güne tamamlamanız şartıyla, 56 yaşınızı dolduracağınız 23 Şubat 2030’da emekli olabilirsiniz...


Kaynak ve Yazının Devamı ► http://www.posta.com.tr/cirak-ve-staj-sigortasi-baslangici-emeklilige-esas-baslangic-mi-oldu-ekrem-sarisu-yazisi-1373574