SON YAZILAR

18 Ocak 2018 Perşembe

Damga vergisi maliyeti ve gümrük

Alo Sgk | 09:46 | | | |


Damga vergisi maliyeti ve gümrük

Hasan AKDOĞAN
Dünya Gazetesi

Sayın okurlar biliyorsunuz, Damga Vergisi Kanunu çok eski bir kanundur. 01/07/1964 tarihlidir. Damga vergisi gümrük vergi sitemi içinde gümrük vergileri tanımı içinde yer almıyor.
Ancak; Katma Değer Vergisi Kanunu’nun İthalata Matrah başlıklı 21/b maddesine göre; her türlü vergi resim harç ve paylar ithalatta KDV’nin matrahına girdiğinden, gümrük vergi sistemine dolaylı bir etki yaptığını kabul etmek gerekiyor. İşin özüne baktığımızda; gümrük vergileri eşya üzerine uygulanıyor. Oysa damga vergisi kağıtlar üzerinden alınan bir vergi oluyor.


Vergi Usul Kanunu’nun 2'nci maddesinde gümrük idarelerince alınan vergiler bu kanuna tabi değildir denilmek suretiyle, gümrük vergileri ile dahili vergiler arasında temel bir ayıraç belirlenmiş bulunuyor. Ancak; yine de Damga Vergisi Kanunu’nunndan kaynaklanan nedenlerden dolayı damga vergisinin gümrük idaresince alınan kısmı da gümrük vergileri tanımı içinde yer alması gerekiyor. Bir başka ifade ile de damga vergisi dahili vergi olarak tanımlanıyor. Bu durum gümrük vergilerinin, zaman aşımından, uzlaşmasına, ceza uygulamasına kadar, uygulamada zorluklara neden olabiliyor.

Damga Vergisi Kanunu ile ilgili olarak çok sayıda değişiklik yapılmış bulunuyor. Damga Vergisi Kanunu'nda yapılan dikkat çeken değişikliklere bakıldığında;

- Bir nüshadan fazla olarak düzenlenen kağıtlardan, nispi vergiye tabi olanların sadece bir nüshası damga vergisine tabidir şeklinde yapılan değişiklikle eskiden çok tartışmaya konu olan nüsha tartışması ortadan kaldırılmış bulunuyor.

- Bir sözleşmenin müeyyidesi mahiyetinde olan taahhütlerden...

Kaynak ve Yazının Devamı ► https://www.dunya.com/kose-yazisi/damga-vergisi-maliyeti-ve-gumruk/399021