SON YAZILAR

5 Ocak 2018 Cuma

Ek Mali Tablo Düzenleme Sınırı (2018 Yılı)

Alo Sgk | 08:50 | | | | |
Ek Mali Tablo Düzenleme Sınırı (2018 Yılı)

ÖZET : 2017 yılında aktif toplamı 16.727.800 TL’yi veya net satışları toplamı 37.172.600 TL’yi aşan mükellefler ek mali tablo düzenlemek zorundadır. 

18.09.1994 tarihli ve 22055 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 3 sıra No’lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğinde kuruluş şekli ne olursa olsun bir önceki yıl aktif toplamı 25 milyar liranın ve net satışlar toplamı 50 milyar liranın altında kalan işletmelerin ek mali tabloları düzenlemek zorunda olmadıkları, aktif toplamı veya net satışlar toplamı bu rakamları aşan işletmelerin ise temel mali tabloların yanısıra ek mali tabloları da düzenlemek mecburiyetinde oldukları belirtilmiştir. 

19.12.2000 tarihli ve 24265 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 10 sıra No’lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğinde bu parasal hadlerin takip eden yıllarda Maliye Bakanlığınca ayrıca bir belirleme yapılmadığı takdirde, her yıl bir önceki yıl için Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca tespit edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanacağı, bu şekilde yapılacak hesaplamada 50 lira ve daha düşük olan tutarların dikkate alınmayacağı, 50 liradan fazla olan tutarların ise 100 liraya yükseltileceği belirtilmiştir. Muhasebe Sistemi Genel Tebliğinde Mali Tablolar, Temel Mali Tablolar ve Diğer Mali Tablolar aşağıdaki gibi sınıflandırılmıştır. 

A– TEMEL MALİ TABLOLAR 

1. Bilanço 

2. Gelir Tablosu 

3. Satışların Maliyeti Tablosu


B – DİĞER MALİ TABLOLAR 

1. Fon Akım Tabloları 

i) Fon Akım Tablosu, 

ii Nakit Akım Tablosu, 

iii) Net İşletme (Çalışma) Sermayesindeki Değişim Tablosu 

2. Kâr Dağıtım Tablosu 

3. Özkaynaklar Değişim Tablosu 

Buna göre 2017 yılında aktif toplamı 16.727.800 TL’yi veya net satışları toplamı 37.172.600 TL’yi aşan mükellefler ek mali tablo vermek zorundadır.


Ek mali tablo düzenleme yükümlülüğüne ilişkin parasal hadler yıllar itibariyle aşağıdaki gibidir.
EK MALİ TABLO DÜZENLEME SINIRI
Yıl
Verildiği Yıl
Aktif Toplam (TL)
Net Satış Tutarı (TL)
200620077.415.800,0016.479.500,00
200720087.949.700,0017.666.000,00
200820098.903.700,0019.785.900,00
200920109.099.600,0020.221.200,00
201020119.799.30021.778.200
2011201210.804.70024.012.600
2012201311.648.70025.885.600
2013201412.106.50026.902.900.-
2014201513.330.50029.622.800
2015201614,074,30031,276,000
2016201714,613,30032,474,000
2017201816.727.80037.172.600
Kaynak: TÜRMOB