SON YAZILAR

5 Ocak 2018 Cuma

Eksik gün bildirimine dikkat!

Alo Sgk | 08:57 | | | | |


Eksik gün bildirimine dikkat!

Resul KURT
Dünya Gazetesi

Sosyal güvenlik mevzuatı açısından 10’dan az çalışanı olan işyerlerinde eksik gün bildirimi yapılmak zorundadır. Eksik gün bildiriminin temel gerekçesi ilgili ay içerisinde eksik günü olan çalışanların eksik olan günlerine ait sebeplerinin belgelenmesidir. Çalışanın hangi gerekçelerle ay içerisinde eksik çalıştığı belgelenmeli, bu anlamda SGK’ya bildirim yapılmalıdır. Örneğin, kısmi süreli çalışanların iş sözleşmeleri, yarım çalışma belgesi, devamsızlık tutanakları gibi. Eksik gün bildirimi SGK tarafından belirlenen matbu bir formla yani ek-10 formu doldurularak yapılır. Eksik gün nedenlerine ilişkin belgeler ise Ek-10 formunun ekinde sunulur. Eksik gün bildirimi yapma yükümlülüğü sadece 10' dan az çalışanı olan işyerleri için geçerlidir. 10 ve üzerinde çalışanı olan işyerleri birlikte,

- Kamu kurum ve kuruluşları,

- Kamu niteliğindeki kurum ve kuruluşlar,

- Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının ve üst kuruluşları,

- Sendikalar,

- Vakıflar,

- 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki banka işyerleri,

- Toplu iş sözleşmesi yapılan işyerlerinin Ek-10 bildirimi yapmasına gerek bulunmamaktadır. Bu işyerlerinin eksik gün bildirim nedenleri aylık prim ve hizmet belgesinde belirtilmesi yeterlidir.

Ek-10 bildirimi yapacak 10’dan az çalışanı olan işyerlerinin hangi eksik gün belgelerini vermesi gerektiği Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nde açıklanmıştır. Bu belgeler genel olarak istirahat raporları, ücretsiz izin evrakları, kısmi süreli çalışma evrakı, sigortalının imzasını taşıyan puantaj kayıtlarıdır.

05.12.2017 tarihinde Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikle eksik gün bildirim formları ekinde istenen belgelere ilave yapılmıştır. İş mevzuatı ile birlikte İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatında yapılan değişiklikler sonucunda eksik gün evraklarında birtakım...

Kaynak ve Yazının Devamı ► https://www.dunya.com/kose-yazisi/eksik-gun-bildirimine-dikkat/397126