SON YAZILAR

15 Ocak 2018 Pazartesi

Emlak vergisinde 18.06.2017 sonrası

Alo Sgk | 08:33 | | | |


Emlak vergisinde 18.06.2017 sonrası

Hakan ŞİRİN
Dünya Gazetesi

Emlak vergisi servet üzerinden alınan ve sahip olunan taşınmazların tabi olduğu bir vergi türüdür. 1970 yılından bu yana yürürlükte olan Emlak Vergisi Kanunu günümüze kadar bazı değişiklilere uğramıştır. Bu değişikliklerden en can alıcı olanı kanunun Daimi Muaflıklar Başlığı ile yürürlükte olan dördüncü maddesinde yapılmıştır. 18/6/2017 tarihli ve 7033 sayılı Sanayi'nin Geliştirilmesi Ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Birçok Değişiklikleri İçeren Kanun'un 10'uncu maddesi ile bazı taşınmazlar emlak vergisinden daimi olarak muaf tutulması hükmü getirilmiştir.


Bu değişiklik ile emlak vergisine tabi taşınmazlardan organize sanayi bölgeleri, serbest bölgeler, endüstri bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri ve sanayi sitelerindeki binaların kiraya verilmemek şartı ile daimi olarak emlak vergisinden muaftır. Mezkur değişiklik 18/6/2017 tarihinde yürürlüğe girmiş olup bu tarihten sonra hüküm ifade edeceği açıktır. Fakat hangi yönde hüküm ifade edeceği konusunda bir açıklık bulunmamaktadır. Şöyle örneklendirmek gerekirse, kanunun yürürlük tarihi 18/6/2017 tarihinden önce organize sanayi bölgesinde bulunan ve kiraya verilmemiş bir yapının emlak vergisi beyannamesi verilmemiş ve vergileri ödenmemiş olarak düşünelim. 18/6/2017 tarihinden sonra herhangi bir tarihte idari makam olan belediyece 2010 yılında yapıldığı tespit edilen bir taşınmazın 2010 ve 2016 yılları arası emlak vergisi istemiş olsun. Bu durumda belediyece yapılacak idari işlemin yani emlak vergisi tarhiyatının, kanun yürürlük tarihinden sonra olacağından...

Kaynak ve Yazının Devamı ► https://www.dunya.com/kose-yazisi/emlak-vergisinde-18062017-sonrasi/398486